Materiaalit asiasanalla Jokamiehenoikeudet

1. Jokamiehenoikeudet -kuvakortit
https://plan.fi/wp-content/uploads/2021/05/Jokamiehenoikeudet-kuvakortit.pdf

2. Nuku yö ulkona 2022
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

3. Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi
https://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erapassi.html

4. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.luontokoulut.fi/suomenluonnonpaiva

5. Luontoaakkosten kätkö J
https://mappa.fi/user_content/896fa695c68e25c1d1b571d4136c3241b46eea58

6. Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille
http://www.kierratyskeskus.fi/files/24/lennu_opas.pdf

7. Saimaa-visa oppimateriaali Saimaa, monimuotoisuus ja jokamiehenoikeudet
https://mappa.fi/user_content/bb8a253d3657d81a0698478b0c31a6eac744b047

8. Tehtävä: Koko luokan kokoelma
https://cutt.ly/ZRDro3X

9. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu.../luonnonsuojelu/ohjeita-luontotekoihin

10. Lasten luontovuosi
https://mappa.fi/user_content/0336efbdb279ac2c6f4d9f0987740473c10b3f88

11. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

12. Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/

13. Jokamiehenoikeudet Suomessa -video
https://youtu.be/5evZeqmQ8Yg

14. Retkeilyn ABC - Retkeilijän vinkit
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc

15. Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2445

16. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

17. Muurahaisten luontopolku
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/muurahaisten-luontopolku/

18. Metsien kestävä käyttö
https://smy.fi/opeta-opi/metsa_puhuu/kouluvierailulle/

19. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

20. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

21. 1. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/1.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

22. 7–10-vuotiaiden erityisryhmä ulkona virkeyttä etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/7...hmae-ulkona-virkeyttae-etsimaessae.pdf

23. Kevään merkit, erityisryhmä 7–15-vuotiaat
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...rkit_erityisryhmae-7---15-vuotiaat.pdf

24. 3. luokan koulupäivä metsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3.lk-koulupaeivae-metsaessae.pdf

25. 3–4. luokkien elämyspäivä Rantokankaalla
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/3...kien-elaemyspaeivae-Rantokankaalla.pdf

26. 5. luokan rastirata ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-lk-rastirata-ulkona.pdf

27. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

28. Retkipaketit
http://www.luontokoulut.fi/ilves/retket.html

29. Jokamiehenoikeudet
http://www.jokamiehenoikeudet.fi/

30. Metsävisa
http://www.smy.fi/opeta-opi/metsavisa/harjoittele/

31. Ympäristöverkko-sivustoon liittyvät tehtävät
http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ymparistoverkko/tehtavat/index.html

32. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

33. Kaarniaispolku - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/nuuksio-kaarniaispolku-opettaja.pdf

34. Lähdetään luontoon! Tietoa Suomen luonnosta ja luontoon liittyvistä harrastusmahdollisuuksista
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-lahdetaanluontoonfin.pdf