Materiaalit asiasanalla luontosuhde

1. Myötätuntoa ympäristökasvatukseen! -esimerkkiprojekteja inspiraatioksi
https://feesuomi.fi/myotatuntoa-ymparistokasvatukseen/

2. VIDEO: Monimuotoinen myötätunto
https://www.youtube.com/watch?v=2TyE6R6Jl2I&t=4s

3. VIDEO: Mitä ovat myötätuntoprojektit?
https://www.youtube.com/watch?v=KIX9PRiP3hk&t=207s

4. Suomen luonnon päivä kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/suomenluonnonpaiva/

5. Nuku yö ulkona 2022
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html

6. Minimaatila -opas
https://www.lastenpuutarha.fi/wp-content/uploads/2022/04/Minaimaatila_120422.pdf

7. Vinkit Suomen luonnon päivään kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.luontokoulut.fi/suomenluonnonpaiva

8. Kestävän elämän ja vastuullisen kuluttamisen oppimateriaali
https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/

9. Kädet multaan - Koulukasvimaa alakouluikäisille
https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/...16/04/Sagalund-Menetelmaopas-suomi.pdf

10. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-lu...on/villa-elfvikin-luontotalo/nayttelyt

11. Ilo kasvaa ulkona - luontotoiminnan käsikirja
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/...a-ulkona-luontotoiminnan-kasikirja.pdf

12. Ilo kasvaa ulkona (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)
https://mappa.fi/user_content/8df5f5fff4ee6b76ce5f79d0bfac836802917e52

13. Metsäsuhdetesti
http://metsasuhdetesti.fi/

14. Vedenneito - Emikan ja Antin riemukas kesä Saimaan sydämessä
https://areena.yle.fi/1-4022310

15. Kesytä kasvit - kasvilajintunnistus kasvattajan kaverina
https://www.youtube.com/watch?v=uSBSYujcEwQ

16. Ihme ja kumma-video: Jakso 1: Tutkimusretki ihan lähelle
https://youtu.be/u_eYrQEZGcU

17. Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/

18. Retkikeräily
https://mappa.fi/user_content/1227c561ac50e262241378727eda568934191ed4

19. Luontohetkiblogin luontobingo
https://luontohetkiblogi.blogspot.com/...tobingoa-havainnoin-ja-kokemuksin.html

20. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

21. Finna Luokkahuone Metsä ja ihminen
https://www.finna.fi/Content/metsa-ihminen

22. Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin
https://www.luontokoulut.fi/luonnossa-...vaikutukset-oppilaisiin-ja-opettajiin/

23. Runokolo - luontorunotyöpaja, joka sopii jokaiselle
https://www.luontokoulut.fi/wp/wp-cont...s/2020/09/Runokolo_-MAPPAan_ohje-1.pdf

24. Luontorunokilpailu 2020
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/...ielella-osallistu-luontorunokilpailuun

25. Metsä mukaan kotiopetukseen
https://mailchi.mp/smy.fi/uutta-metsn-...DbGWuJ83Vx89FGebS0Rh2OUhB15Ecg9bW7QBbc

26. Suomen lasten metsäretkipäivää vietetään toukokuussa!
https://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/

27. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään toukokuussa!
https://ulkoluokkapaiva.org/

28. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

29. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

30. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

31. Matka luonnon monimuotoisuuteen -kuunnelma
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...4490ac67c683e90&swpmtxnonce=70d822fa3b

32. Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut
https://wwf.fi/app/uploads/2/n/l/32gcw...muotoisuuden%20suojeluun%20-taulut.pdf

33. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

34. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

35. Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen
https://www.sitra.fi/julkaisut/luonnosta-hyvinvointia-lapsille-ja-nuorille/

36. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

37. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

38. Luontoaiheinen kirjoituskilpailu yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppilaille 1.9.-31.10.2018
https://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympa...dinkielen-ja-kirjallisuuden-oppilaille

39. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

40. Merkityksellinen maisema
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

41. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

42. Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/uskonnot/

43. Kotien ekotiimi: Hyvinvointi
https://asiakas.kotisivukone.com/files...ivukone.com/hyvinvointi_valmis_fix.pdf

44. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

45. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

46. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf