Materiaalit asiasanalla luontokasvatus

1. Tutkimus vahvistaa: Ulkona luonnossa saavutetaan parempia oppimistuloksia
https://www.luontokoulut.fi/ulkona_oppimisen_hyodyt/

2. Luontoteot videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

3. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

4. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevätaiheinen webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

5. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

6. Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

7. Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille
https://www.birdlife.fi/lintuharrastus/lintuvisa/

8. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

9. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

10. Veeti-kuutin vuosi -satuvihkonen lapsille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Veeti-kuutin_vuosi_2020_FI_web.pdf

11. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_alaluokat_FI-web.pdf

12. Ympäristövastuullinen arki: ohjaajan opas ja keskusteluaineisto lapsiperheille
https://ekokumppanit.fi/wp-content/uploads/ymp-ohjaajan-opas_mll.pdf

13. Keke päiväkodissa-sivusto
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

14. Elollinen vai eloton?
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Elollinenvaieloton.pdf

15. Kasvien kasvupyrähdyksiä
http://start.luma.fi/mahdollisuudet/ma...mparisto-varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

16. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

17. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

18. Keke koulussa-kestävän kehityksen opas
http://www.4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

19. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf

20. Keke koulussa-esite
http://www.4v.fi/files/2189/keke-ohjelma_esite.pdf

21. Keke koulussa-sivusto
http://www.4v.fi/4v-hanke/kasvattajille/keke_koulussa

22. Keke päiväkodissa-esite
http://www.4v.fi/files/4597/Keke_paivakodissa_esite.pdf

23. Keke leikkipuistossa-kestävän kehityksen ohjelma
http://www.4v.fi/files/4778/keke_leikkipuistossa_PDF_2011.pdf