Materiaalit asiasanalla kestävä elämäntapa

1. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://haltia.com/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

2. Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen - kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen menetelmiä yläkouluille
http://kulttuurinvuosikello.fi/polkujakulttuuriseenkestavyyteen/

3. Muutosta ilmassa 360° -virtuaalikierros
https://www.luomus.fi/fi/virtuaalikierrokset

4. Tähteitä nolla! –juliste ja pöytäkolmio
https://ekokumppanit.fi/kampanjat/ruokajate/

5. Muoviopas
https://ekokumppanit.fi/muoviopas/

6. Ilmasto-opas
https://ilmastosankari.fi/

7. Ohjaajan opas ilmastokasvatukseen
https://pinskupakki.fi/files/liitteet/LL_OhjaajanOpas_saavutettava__0.pdf

8. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/app/uploads/d/x/p/yjti6...llon%20paras%20ruoka%20-pelikortit.pdf

9. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

10. Perustiedot kestävästä kehityksestä ja Agenda 2030:sta - ja enemmän!
https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

11. Kestävän kehityksen kuvagalleria ja -tehtävä
https://toivoajatoimintaa.fi/kuvia-kestavasta-kehityksesta/

12. Tutkimusmatka kestävään tulevaisuuteen - oppimiskokonaisuus yläkouluille
https://www.etappi.com/jateneuvonta/ym...utkimusmatka-kestavaan-tulevaisuuteen/

13. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

14. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

15. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

16. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

17. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

18. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

19. Luontoteot videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

20. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

21. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

22. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

23. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

24. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

25. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

26. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

27. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

28. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

29. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

30. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

31. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

32. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

33. Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/7-luokka

34. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

35. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

36. Leluvaihto – vaihtaminen ostamisen vaihtoehtona
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...kkien-vierailuohjelmat/varhaiskasvatus

37. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

38. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

39. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

40. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

41. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

42. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

43. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

44. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

45. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

46. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

47. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

48. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

49. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

50. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

51. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

52. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

53. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

54. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

55. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

56. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

57. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

58. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

59. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

60. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

61. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

62. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

63. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

64. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

65. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

66. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

67. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

68. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

69. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

70. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

71. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

72. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

73. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

74. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

75. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

76. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2

77. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

78. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

79. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

80. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

81. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

82. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

83. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

84. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf