Materiaalit asiasanalla kestävä elämäntapa

1. My2050 - elämyspeli ilmastonmuutoksesta
https://my2050.fi/pelaa

2. Bussioppitunti
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/

3. Jotta huominen tulisi - kansainvälinen käsikirja Carbon Conversations -ryhmille
https://rakkaudestammelajiin.files.wor.../10/jotta-huominen-tulisi-valmis-1.pdf

4. Carbon Conversations työkirja
https://rakkaudestammelajiin.files.wor...-conversations-tyocc88kirja-valmis.pdf

5. Lumoudu kaupunkiluonnosta -lainattava näyttely
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...totalo/Nayttelyt/Lainattavat_nayttelyt

6. Vastuullisen retkeilijän muistilista ja retkiaiheiset tehtävät
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja...ta/Materiaaleja_kouluille_ja_perheille

7. Luontoteot videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

8. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

9. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 6: Kierrätys
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...linen-kuluttaminen/teema-6-kierratys-0

10. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 7: Vaatteet vastuullisesti
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uullinen-kuluttaminen/teema-7-vaatteet

11. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 5: Kestävä ja vastuullinen ruoka
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja

12. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 4: Kestävä liikenne ja matkailu
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...tuullinen-kuluttaminen/teema-4-kestava

13. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 3: Kestävä ja vastuullinen vedenkulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-3-kestava-ja

14. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 2: Kestävä ja vastuullinen energiankulutus
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...llinen-kuluttaminen/teema-2-kestava-ja

15. Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen -oppimiskokonaisuus, teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...vastuullinen-kuluttaminen/teema-1-mita

16. Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...osiluokkien-vierailuohjelmat/esiopetus

17. Roskat ympäristössämme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/1-2-luokka

18. Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/3-4-luokka

19. 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/4-luokka

20. Raaka-aineet ja tavarat kiertoon
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/5-6-luokka

21. Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...uosiluokkien-vierailuohjelmat/7-luokka

22. Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...siluokkien-vierailuohjelmat/8-9-luokka

23. Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...elmat/ammatillinen-oppilaitos-ja-lukio

24. Leluvaihto – vaihtaminen ostamisen vaihtoehtona
https://www.pori.fi/intopolku/ymparist...kkien-vierailuohjelmat/varhaiskasvatus

25. Ilmastodieetti - Laske ilmastovaikutuksesi ja aloita Ilmastodieetti!
https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

26. Globaalin kuluttajan foorumi: Kulutuksen jäljet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

27. Globaalin kuluttajan foorumi: Ihmiset tavaravuorten takana
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

28. Globaalin kuluttajan foorumi: Hylätyt esineet
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

29. Globaalin kuluttajan foorumi: Ostaako..?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

30. Globaalin kuluttajan foorumi: ..vai eikö ostaa?
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

31. Globaalin kuluttajan foorumi: Monta tapaa vaikuttaa
https://www.globaalikuluttaja.fi/tehtavat

32. YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali
https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

33. Vastuulliset vaatteet
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis.../vierailukaynnit/vastuulliset_vaatteet

34. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

35. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

36. Sää ja mää. Monialainen oppimateriaali yläkouluille.
https://www.aboavetusarsnova.fi/saa-ja-maa/xyz//

37. Multaa ja mukuloita – kiertotalouden toimintamalli päiväkoteihin
https://www.valonia.fi/materiaali/multaa-ja-mukuloita/

38. Palloässät - Monialainen oppimiskokonaisuus kestävän kehityksen tavoitteista alakoulun etäopetukseen
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...tavoitteista?v_6849=30393&v_6864=30388

39. Lajitteluviesti
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/lajitteluviesti/

40. Hukkataloudesta kiertotalouteen
https://bisneskurssit.fi/kiertotalous/

41. Ilmasto-opetusvinkit varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
https://wwf.fi/app/uploads/3/f/v/2yu47...skasvatukseen%20ja%20esiopetukseen.pdf

42. Earth Hour - tehtäviä oppitunneille
https://wwf.fi/app/uploads/e/m/h/z8xu1...teht%C3%A4vi%C3%A4%20oppitunneille.pdf

43. Saa syödä -sivusto
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa

44. Kestävä liikkuminen
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/kulkuri/hanke/opettajalle-ja-kasvattajalle/

45. Kestävän kehityksen tavoitekortit (Agenda 2030)
https://www.ykliitto.fi/julkaisut/kestavan-kehityksen-tavoitteet-tavoitekortit

46. Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumus
https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

47. #100fiksuatekoa
https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/#100-fiksua-tekoa

48. Maailma lautasella -ruokaopas
https://wwf.fi/app/uploads/7/b/2/6tfzy...zoimdn6jce/ruokavihko_valmis_pieni.pdf

49. Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi
https://wwf.fi/app/uploads/d/t/5/3i5cd...gh/wwf_a6_ruokamateriaali_2013_web.pdf

50. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

51. Luokanopen ilmasto-opas
https://luokanopenilmasto-opas.fi/

52. Luovasti luonnonvaroista
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/luovasti-luonnonvaroista

53. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

54. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

55. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

56. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

57. Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/8895.pdf

58. 10 myyttiä aurinkoenergiasta
https://wwf.fi/app/uploads/2/2/p/7iicu...ajat_aurinkoenergia_2015-paeivitys.pdf

59. Riittääkö virtaa? -sarjakuvat
https://wwf.fi/app/uploads/l/p/q/gnrxd...tekstittoemaet_ja_tekstilliseta4_b.pdf

60. Naturewatch Ostoksilla
https://wwf.fi/app/uploads/u/r/e/aeyp3ufhtrln5jeuwymud7a/nw_ostoksilla_a.pdf

61. Kiertotalouden kiinnostavimmat
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/

62. Kiertotaloustesti
https://yle.fi/aihe/kiertotaloustesti-miten-sina-pelastaisit-maapallon

63. Elämäntapatesti
https://elamantapatesti.sitra.fi/

64. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

65. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

66. 10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa
https://www.haltia.com/fi/luontokoulu/tyokalut-ymparistoasioista-puhumiseen/

67. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

68. Videos about wicked sustainability issues
https://www.youtube.com/channel/UC-Q2tt9sV-IXp1HA4PlMm_w

69. Ulkoleikkejä kierrätyksestä
https://www.kierratyskeskus.fi/files/1...lkoleikit_kierra_tysversioita_2017.pdf

70. Pallon paras ruoka -pelikortit
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/tilattavat-materiaalit/

71. Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta
http://www.kaupunkipeli.fi/videot/

72. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2

73. Vesijalanjälki tuotekortit
https://wwf.fi/mediabank/1332.pdf

74. Peruna matkalla — video ruoan kiertokulusta
https://www.youtube.com/watch?v=1yAP1N7XAY8

75. Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys
https://wwf.fi/mediabank/9043.pdf

76. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

77. Kestävä elämäntapa koulussa
http://kestavaelamantapa.fi/

78. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

79. Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista
http://www.kierratyskeskus.fi/files/52...an_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf

80. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf