Materiaalit asiasanalla ulkona oppiminen

1. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/naturskol...likationer/en-djupdykning-i-sotvatten/

2. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

3. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevätaiheinen webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/mh187ibuutna5fo4

4. Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/fsnn23ap0258es6k

5. Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari
https://sykli.padlet.org/virpi/avpchev8qkw7z6d2

6. Tehtäväkortit varhaiskasvatukseen #ULKOLUOKKA -lajikorteilla
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/...deoita-varhaiskasvatukseen-02-2020.pdf

7. Lajikortit_jäkälät
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...s-plants-mushrooms-1-1-2020-update.pdf

8. Luontorunokisa ja muut vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

9. Maaperässä kuhisee -tiedeprojekti biologian opetukseen
https://www.luomus.fi/fi/maaperassakuhisee

10. Kevätbingo
http://media.vapr.fi/content/uploads/2020/04/kevatbingo_lumu_20.pdf

11. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään toukokuussa!
https://ulkoluokkapaiva.org/

12. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

13. LYKE-verkoston rastipolku
https://www.luontokoulut.fi/rastipolku2020

14. Lintubingo: pesinnän merkit / Fågelbingo: tecken på häckning
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-retkibingo.pdf

15. Luonto kutsuu seikkailuun - tekemistä luontoretkelle
https://wwf.fi/app/uploads/h/2/2/obxw2...to%20kutsuu%20seikkailuun%20-vihko.pdf

16. Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas
https://wwf.fi/mediabank/9503.pdf

17. Itämerisuunnistus Pandan polku
https://wwf.fi/mediabank/9738.pdf

18. Itämerisuunnistus WWF polku
https://wwf.fi/mediabank/9739.pdf

19. Suuri rantaseikkailu
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

20. Vesistömysteeri
https://wwf.fi/vaikuta-kanssamme/ymparistokasvatus/rannalla/

21. Nuorten vieraslajitalkoo-opas
https://wwf.fi/mediabank/10961.pdf

22. Seikkailu veden valtakunnassa
https://wwf.fi/mediabank/12048.pdf

23. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

24. Naturewatch kaupunkiluonnossa (yläkoulu)
https://wwf.fi/app/uploads/l/j/n/tcqtd...alaei34wse/nw_kaupunkiluonnossa_y6.pdf

25. Naturewatch Järven rannalla
https://wwf.fi/app/uploads/3/6/a/r2v7e...mon6c36mp7s3b/nw_jarven-rannalla_a.pdf

26. Naturewatch Suolla
https://wwf.fi/app/uploads/p/2/4/u2nod....pdf?filename=Naturewatch%20Suolla.pdf

27. Pihan monimuotoisuusselvitys mobiilisti
https://wwf.fi/opettajille/opetusmater...ihan-monimuotoisuusselvitys-mobiilisti

28. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

29. Lintubingo 5 x 5 / Fågelbingo
https://tiedostot.birdlife.fi/lintuviikko/lastenlintuviikko-lintubingo.pdf

30. KevätEtsivä-visa
https://cutt.ly/wtL42nz

31. Metsämatikka: Tavoiteluku-peli
https://youtu.be/xWhrfG4wTyU

32. Metsämatikka: Rakennusmestari-peli
https://youtu.be/AnUabRQOT_Y

33. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

34. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

35. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

36. Bongaa linnunrata
https://www.pimeataivas.fi/bongaalinnunrata/

37. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

38. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

39. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

40. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

41. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2020.fi

42. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

43. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

44. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

45. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

46. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

47. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

48. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

49. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

50. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

51. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

52. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

53. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

54. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

55. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

56. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

57. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

58. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

59. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

60. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

61. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

62. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

63. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

64. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

65. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

66. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

67. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

68. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

69. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

70. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

71. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

72. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg