Materiaalit asiasanalla ulkona oppiminen

1. Pihareppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/pihareppu

2. Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen
http://ulkoluokka.fi/materiaalit/

3. Afrikan tähti pihapelinä – pedagoginen pihapeli
https://www.suomenlatu.fi/media/yhdist...fWhHJ9OrLjzNTXAM5ZwBM_h0XXmA-eOHbXgeMg

4. Ihan pihalla -hankkeessa syntyneet opintokokonaisuudet
https://www.ihan-pihalla.com/hankkeessa-syntyneet-oppitunnit

5. Bongaa linnunrata
https://www.pimeataivas.fi/bongaalinnunrata/

6. Naturvägledning i Norden: En bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa
http://norden.diva-portal.org/smash/re...tle_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

7. Ympäristökasvatusta Pohjoismaissa: Kirja elämyksistä, oppimisesta ja osallisuudesta ihmisen ja luonnon välisessä kanssakäymisessä
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1367637&dswid=5801

8. En djupdykning i sötvatten – material och inspiration till uteundervisning
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...25019-69782-en-djupdykning-i-sotvatten

9. Syväsukellus makeaan veteen - materiaaleja ja innostusta ulkona oppimiseen
https://www.naturochmiljo.fi/malgruppe...5019-69783-syvasukellus-makeaan-veteen

10. Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!
https://satakolkyt.fi/130/wp-content/uploads/2019/07/SATAKOLKYT_vinkkivihko.pdf

11. Sibeliusboksi ja muut vinkit Suomen luonnon päivän viettoon kouluissa ja päiväkodeissa 31.8.2019
https://www.suomenluonnonpaiva.fi/info...uille-ja-p%C3%A4iv%C3%A4kodeille-2019/

12. Aistit ulkona
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/aistit-ulkona/

13. Ulos - Ut - Out 2020 ulkona oppimisen suurtapahtuma Nurmeksessa 9.-11.6.2020
https://www.ulos2020.fi

14. Lasten lintuviikko - Barnens fågelvecka
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/

15. Ilmoita ryhmäsi Ulkoluokkapäivään ja Metsäretkipäivään! #yhdessäulos 23.5.2019
https://ulkoluokkapaiva.org/

16. Metsäreppu
https://peda.net/kuopio/muu-toiminta/koulukirjastot/ulr/mets%C3%A4reppu

17. Videosarja LYKE-verkoston käyttämistä menetelmistä
https://www.luontokoulut.fi/lyke-verkoston-vinkit-videosarja/

18. Luontolive- Toiminnallista ympäristökasvatusta
https://www.luontolive.fi

19. Lukuhetki luonnossa
http://www.metsaemo.fi/lukuhetki-luonnossa/

20. Makee luonto ja muita LYKE-verkoston vinkkejä Ulkoluokkapäivän viettoon
http://www.luontokoulut.fi/makee-luonto/

21. Kevään salaisuus
http://www.luontokoulut.fi/kevaan-salaisuus/

22. Aisti luonto
http://www.luontokoulut.fi/aisti-luonto/

23. Tuokiokuvia Ulos- Ut - Out! tapahtumasta
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa1evOfiOQ

24. Ulos- Ut - Out! Turun linnan luennot
https://www.youtube.com/watch?v=a_xNmo...ist=PLrm45o0dgY--cckQhsX8jFjB-1xG14cIM

25. Kaivaudu syvemmälle
http://www.luontokoulut.fi/kaivaudu-syvemmalle/

26. Ulkona kuin lumiukko
https://www.suomenlatu.fi/ulkona-kuin-lumiukko/etusivu.html

27. Aistit avoinna -peli
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/

28. Porrastutkimus
http://www.paikkaoppi.fi/fi/porrastutkimus/

29. 5. luokka veden kiertokulkua oppimassa
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5.-luokka-veden-kiertokulkua-oppimassa.pdf

30. 6–7. luokille Urpolan jokilaakson tehtävärata
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/6...-Urpolan-jokilaakson-tehtaevaerata.pdf

31. 9. luokan yhteiskuntaopin tunti ulkona
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/9.lk-yhteiskuntaopin-tunti-ulkona.pdf

32. 5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/5...illisuusrututkimus-laehimetsaessae.pdf

33. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

34. YMPPI - Ympäristökasvatusta puutarhassa
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/

35. Aktiivinen kansalainen perustaa puutarhan
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/aktiivinen-kansalainen-perustaa-puutarhan/

36. Ilmiöt ihmeteltäviksi
https://www.opettajantietopalvelu.fi/667454882.html

37. Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

38. Eräkulttuuriohjelmat alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html

39. Luokasta luontoon
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/luokasta-luontoon-materiaali.html

40. Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle
http://www.luontokoulut.fi/kasvattajille/muistilista/

41. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

42. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

43. Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä
https://helda.helsinki.fi/bitstream/ha...8/15628/OppimisenSillat.pdf?sequence=2

44. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

45. Ongelmanratkaisua 1 (9-12-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NTQ1Y2U1YjE3YjFiNzgyZg

46. Ongelmanratkaisua 1 (6-9-vuotiaat)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6NmY1OWIwYTRhMTJiNDY3Zg