Materiaalit asiasanalla varhaiskasvatus

1. Keke päiväkodissa - kestävän kehityksen opas
https://www.kierratyskeskus.fi/files/4679/Keke_paivakodissa.pdf

2. Luontoleikkikortit varhaiskasvatukseen. Ilo kasvaa ulkona- hanke
https://ilokasvaaulkona.fi/wp-content/uploads/2020/12/leikkikortit-a5.pdf

3. Palloässät – päiväkotien sankarit
https://www.kierratyskeskus.fi/ymparis...teriaalit/opetusmateriaalit/palloassat

4. Keke päiväkodissa-vuosikalenteri
https://www.kierratyskeskus.fi/files/5076/keke-paivakodissa_Kalenteri_FILL.pdf

5. Toimintaa metsän eläimistä varhaiskasvatuksessa
https://mappa.fi/user_content/d9b971cf0ee91b48acbb5ce132279f0dbb35acb4

6. Takapihalta alkaa seikkailu - tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille
http://kiertavaluontokoulu.fi/tarinaretki/

7. Ihme ja kumma -Luonnonkirjoa varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

8. Ihmeellinen luonto - Luonnonkirjoa perusopetukseen
https://vihrealippu.fi/luonnonkirjo/

9. Askarteluideapankki
https://mappa.fi/user_content/9948dd4f74ebf5a5f73e92de868c153c40c06b24

10. Pieni opas ympäristöahdistukseen
https://mappa.fi/user_content/b19918dd4eedd5aba805088201648278072851db

11. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin

12. Luonnossa kotonaan -esittely
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

13. Kasva ja opi puutarhassa!
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/

14. Keväinen luontopolku päiväkodille metsänolentojen jäljissä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/K...odille-metsaenolentojen-jaeljissae.pdf

15. Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/P...aiset-luonnon-aarteita-etsimaessae.pdf

16. Esikouluryhmä ryhmäytymässä
http://mappaaineisto.luontokoulut.fi/Esikouluryhmae-ryhmaeytymaessae.pdf

17. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
http://frantic.s3.amazonaws.com/smy/20...haiskasvatukseen-ja-alkuopetukseen.pdf

18. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

19. Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
http://www.kierratyskeskus.fi/files/3204/kiurujakoppis.web.pdf