Materiaalit asiasanalla selkärangattomat

1. Ravintoketjut ja -verkot ekosysteemissä
https://cutt.ly/CQNtwxD

2. Ötökkäsalapoliisit-tarinavisa
https://forms.office.com/r/J5UZ6NnfpZ

3. Ötökkäsalapoliisit-tietovisa
https://forms.office.com/r/QtLkYqUngp

4. Selkärangattomien ötököiden määrityskaava
https://cutt.ly/JQPKXKd

5. Ötökkäsalapoliisit-kuvavisa
https://forms.office.com/r/h07H4ypQCx

6. Haltian luontokoulun etäopetukseen soveltuvat materiaalit
https://haltia.com/luontokoulu/oppimateriaalit/

7. Vesiluontokurssi Suuri Sininen
http://suurisininen.fi/vesiluontokurssi/

8. Vinkkejä lajikorttien käyttöön
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...0/01/lajiopetusvinkkeja-uusipainos.pdf

9. Lajikortit_selkärangattomat
https://ulkoluokka.fi/wp-content/uploa...tokat-8021-09-2017-logoilla-update.pdf

10. Merkilliset maaperäeläimet -kuvavisa
https://cutt.ly/7yQE15v

11. Naturewatch metsässä
https://wwf.fi/app/uploads/j/n/u/eztia2be2vn3eq2atjv356c/nw_metsassa_a_a4.pdf

12. Ötököitä luonnonmateriaaleista
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/otokoita-luonnonmateriaaleista-2/

13. Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö
https://fmnh-ws-prod.it.helsinki.fi/pi...yjo7hPmcFgI7KNqxE3p6nlqgVZ7iSkM38AwA#/

14. Tikkujalkaiset
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/tikkujalkaiset/

15. Hämähäkki-sokkoleikki
https://www.luontokoulut.fi/materiaalit/8824/

16. Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta
https://www.luontokoulut.fi/download/e...LAINTEN-TUTKIMISTA-JA-DIGIKUVAUSTA.pdf

17. Vesien selkärangattomat
https://www.luontokoulut.fi/download/e...eriaalit/VESIEN-SELKARANGATTOMAT-2.pdf

18. Niityn elämää - mammuttiaroilta tienpientareille
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/s.../attachment/niityn_elamaa_-tyopaja.pdf

19. Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa - Bland dykare och vattenskorpioner
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/myt...%20dykare%20och%20vattenskorpioner.pdf

20. Ötökkä on ystävä
http://puutarhakasvatus.fi/ymppi/otokka-on-ystava/

21. Puutiainen herättää monissa pelkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/puutiainen-herattaa-monissa-pelkoa

22. Syöte - Vattukurun luontopolku
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/vattukuru.pdf

23. Eläinten esiinmarssi - sarja
http://oppiminen.yle.fi/elinymparistot/elainten-esiinmarssi

24. Hyönteiset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/hyonteiset-on-suurin-ryhma

25. Hyönteisistä on moneksi
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyonteisista-on-moneksi

26. Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...et-ovat-ekosysteemin-kannalta-tarkeita

27. Hyödyllisiä ja harmillisia
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/hyodyllisia-harmillisia

28. Sudenkorennot ovat hyönteismaailman ilma-akrobaatteja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...vat-hyonteismaailman-ilma-akrobaatteja

29. Asukaslaskuri
http://www.luomus.fi/sites/default/fil...eutumisen_sankareita_asukaslaskuri.pdf

30. Vesikirppu on äyriäinen
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...lkarangattomia/vesikirppu-on-ayriainen

31. Heinäsirkat viestivät toisilleen sirittämällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rkat-viestivat-toisilleen-sirittamalla

32. Hämähäkit ovat hyödyllisiä petoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/hamahakit-ovat-hyodyllisia-petoja

33. Kuinka hämähäkinseitti syntyy?
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...gattomia/kuinka-hamahakinseitti-syntyy

34. Vesimittari kulkee vetten päällä
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tomia/vesimittari-kulkee-vetten-paalla

35. Tuhatjalkaisella ei olekaan tuhatta jalkaa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...tjalkaisella-ei-olekaan-tuhatta-jalkaa

36. Raatokärpäsillä on hyvä hajuaisti
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...omia/raatokarpasilla-on-hyva-hajuaisti

37. Perhoset
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-muita-selkarangattomia/perhoset

38. Kukkakärpäset ovat lentotaitureita
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...mia/kukkakarpaset-ovat-lentotaitureita

39. Muurahaiset ovat järjestäytynyttä joukkoa
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rahaiset-ovat-jarjestaytynytta-joukkoa

40. Muurahainen lypsää kirvoja
http://oppiminen.yle.fi/hyonteiset-mui...rangattomia/muurahainen-lypsaa-kirvoja

41. Hämähäkin verkonkudonta
http://www.yle.fi/oppiminen/flash/hamahakki/verkonkudonta.swf