Materiaalit asiasanalla opetus

1. Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalli - video
https://youtu.be/Yo1cIzwpMmQ

2. Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...nt/uploads/2015/04/MP_julkaisu_web.pdf

3. Kestävän elämäntavan tukimateriaali opettajille
https://peda.net/kouvola/perusopetus/hankkeet/oketkol2

4. Kulttuuriympäristöpolku: Inkoo
http://www.kulttuurinvuosikello.fi/wp-.../09/Inkoon-kulttuuripolku-aineisto.pdf

5. Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti

6. Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/

7. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): lukukäsite
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka.../liitteet/matikkapolut/lukukasite1.pdf

8. Matematiikkaa ulkona luonnossa (45 min): yhteen- ja vähennyslasku
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...tikkapolut/yhteen_ja_vahennyslasku.pdf

9. Matematiikkaa ulkona luonnossa: hajotelma- ja pallokorttien ohjeet + kortit
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/ka...otelma-ja-0pallokortit_paivitetty1.doc

10. Seitsemisen saloille - Opettajan opas
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/seitsemisensaloille.pdf

11. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf

12. 4-sivuinen kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...tember-2010/math-activities---age-9-12

13. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (9-12-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorpedagogy/mathactivity-age-9-12

14. Geometriaa ulkona: tangram palapeli (6-9-vuotiaille)
https://sites.google.com/site/outdoorp...-sweden/home/home/mathactivity-age-6-9

15. Kertotauludomino
https://sites.google.com/site/outdoorp...ptember-2010/math-activities---age-6-9

16. Matematiikkapelejä koulun pihalla: haukan siipien alla
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid...cGVkYWdvZ3l8Z3g6MjUyYjRhZDRjODg5MzQxOQ

17. Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf