Material med ämnesordet vaikuttaminen

1. Keisarinnan uudet vaatteet – työpaja alakoululaisille kuluttamisesta ja vaatteiden vastuullisuudesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

2. Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

3. Eetin materiaalit vaatteiden tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/vaatteet/

4. Eetin materiaalit elektroniikan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/

5. Medialukutaitoa vastamainoksista – opas vastamainostyöpajan pitämiseen
https://eetti.fi/materiaalit/oppimater...-medialukutaito-opettajan-materiaalit/

6. Mainoslukutaitoa yläkouluun ja toiselle asteelle
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/kuluttaminen-medialukutaito/

7. Metsä ja ihminen
https://mappa.fi/user_content/bb8dcc4a4d0e878bb891c33fd319121fd324a3eb

8. Vaikuttajat
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

9. Juhlapuhe minulle
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

10. Ongelmista ratkaisuihin
https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

11. Sätt ård på en bättre värld lärarmaterial
https://wordpress.nuori.fi/wp-content/...-opettajan-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf

12. Vinkkejä ja ohjeita koulujen ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
https://toivoajatoimintaa.fi/toiminta/

13. Tärpit kehutuimpiin Toivoa ja toimintaa -tehtäviin ja videoihin!
https://toivoajatoimintaa.fi/kokosimme...taa-tehtaviin-ja-opetusmateriaaleihin/

14. Lasten maapalloretki - päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään
http://www.ekotiimi.fi/wp-content/uplo...lasten_maapalloretki_nettiversio-1.pdf

15. Ilmastopaketti - oppisisältö nuorilta nuorille
http://kestavaelamantapa.fi/ilmastopaketti/

16. Luontoteot videoilla
https://www.youtube.com/watch?v=E1oypZ...ist=PLjTNfyum-NKnNDknNzJQV75Vk-qehBPKK

17. Luontotekojen vinkkipankki
https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802

18. WWF:n metsävaikuttamisopas
https://wwf.fi/app/uploads/1/4/1/acga7...k1cczmm/metsavaikuttamisopas_final.pdf

19. Toivoa ja toimintaa -etätyöpaja kestävästä kehityksestä
https://toivoajatoimintaa.fi/toivoa-ja...rakentamaan-yhdessa-parempaa-maailmaa/

20. Biologian ja maantieteen opettajien liiton materiaaleja etäopetukseen
https://openruokaopas.fi/biologian-ja-...BtoezPJydEUeM_9NEJOODif6m_XaYxQVLsp5qo

21. Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)
https://www.sll.fi/app/uploads/2020/03/FANC_Norppaesite_ylaluokat_FI-web.pdf

22. Toivoa ja toimintaa
https://toivoajatoimintaa.fi/

23. Arkkitehtuuri monialaisena oppimiskokonaisuutena
http://archinfo.fi/2017/04/arkkitehtuu...skokonaisuutena-hameenlinnan-lyseossa/

24. Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä
https://www.kulttuuriperintokasvatus.f...t/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

25. Katso kaleidoskooppiin - ideoita yrittäjyyskasvatukseen opas
https://opinkirjo.fi/wp-content/uploads/2018/12/katso_kaleidoskooppiin.pdf

26. Ilmastonmuutos ja etelän äänet
https://ymparistoreportterit.fi/

27. Hyvien uutisten näyttely
https://wwf.fi/mediabank/12624.pdf

28. Tutkimusretkellä koulussa
https://wwf.fi/mediabank/11689.pdf

29. Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen
https://vihrealippu.fi/yhteinenmaapallo/

30. Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/

31. Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa
http://openilmasto-opas.fi/kuvataide/

32. Ilmari-oppitunti
http://www.nuortenakatemia.fi/oppimate...an-kasittelyyn-ilmari-oppimateriaalit/

33. Meidän kaikkien kaivokset
http://maanystavat.fi/meidan-kaikkien-kaivokset

34. Minun ekotekoni - sarja
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/minun-ekotekoni

35. Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti — kasvattajan opas
http://www.kierratyskeskus.fi/files/8692/Tuumasta_toimeen1_5_pieni.pdf

36. Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/ympar.../liitetiedostot/Koulumetsaopas2014.pdf