MATERIAALIPANKKI

Lempilajit - teemareppu 2: Lajitietoa

Tietoa eri eliölajeista

Tänä vuonna Suomen luonnon päivänä nostamme esiin meille tärkeitä lajeja. Juhlimme päivää saukkojen, mustarastaiden, valkolehdokkien, kastelierojen, suppilovahveroiden, maakiitäjäisten, pikkutuulenkalojen, ahventen ja monien muiden kanssa. Mitä lajeja teillä juhlitaan Suomen luonnon päivänä?

Tee näin:

 • Tutustu ensin repun ensimmäiseen materiaaliin: Suomen luonnon päivä kouluissa ja päiväkodeissa.
 • Ota käyttöösi MAPPAn teemareput Suomen luonnon päivä sekä Lempilajit- teemareput 1-3.
 • Lue lisää Suomen luonnon päivästä: suomenluonnonpaiva.fi
 • Viettäkää yhdessä ikimuistoista Suomen luonnon juhlapäivää esimerkiksi kertomalla tarinoita lempilajeistanne ja havainnoimalla luontoa!
 • Jakakaa tunnelmia luonnon juhlapäivästä somessa, käytä tunnisteita: #suomenluonnonpäivä #liputanluonnolle #lempilaji #nukuyöulkona

Repun sisältö:

- yleistä tietoa Suomen lajistosta, erityisesti uhanalaisista lajeista

- Suomen linnuston tila ja WWF:n Luontolive

- Tietoa perhosista ja hyönteisistä

- Vesiluonnon lajeja 

- Lahometsän lajeja

- Suurpedot

- Uhanalaiset liito-orava ja saimaannorppa

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Suomen luonnon päivä kouluissa ja päiväkodeissa

Vinkkejä Suomen luonnon päivään koulujen ja päiväkotien näkökulmasta. Kouluissa ja päiväkodeissa luonnon juhlapäivä voi olla jo edeltävällä viikolla tai päivästä voi tehdä lauantaikoulupäivän. Järjestäkää vaikka yhteinen juhlapäivä lähimetsässä, tai juhlikaa siirtämällä yksi oppitunti luokasta lähiluontoon. Tehkää juuri teidän näköinen juhlapäivä!
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonnon päivä
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 

Suomen lajitietokeskus

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen lajitietokeskus
 

Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.20192

Suomen luonto köyhtyy edelleen: eliölajeista 12% ja luontotyypeistä 48 % on uhanalaisia. Luontoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää kestävästi ja siten turvata ihmisen hyvinvointi. Ratkaisut on suunniteltava niin, että ne tukevat sekä monimuotoisuuskadon että ilmastonmuutoksen torjuntaa. Uutta tutkimustietoa.
Tekijä(t): Raunio Anne, Jäppinen Jukka-Pekka, Ahlroth Petri, Kostamo Kirsi, Mykrä Heikki
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 

Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista, Suomen uhanalaiset lajit tarvitsevat suojelua.1

Maamme lajiston uhanalaisuutta arvioitiin 2019 viidennen kerran Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien mukaan. Arvioinnista tehty esite löytyy tämän linkin takaa (Suomen lajisto jatkaa uhanalaistumista), samoin koko arviointi (Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019) sekä eliökohtaiset tiedotteet.
Kieli:
 • suomi
 • Ympäristöministeriö
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Metsähallitus
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
 

Linnuston tila Suomessa

32-sivuiseen raporttiin on koottu viime vuosien seuranta- ja tutkimustieto linnuston muutoksista ja muutosten syistä. Raportissa esitellään myös tärkeimmät toimenpiteet, joilla linnuston väheneminen voidaan pysäyttää eri elinympäristöissä. Julkaisu on tiivis, yleistajuinen ja runsaasti kuvitettu. Se sopii esimerkiksi kurssitöiden taustamateriaaliksi . Raportti on laadittu yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

WWF:n Luontolive6

Seuraa eri eläinlajeja WWF:n Luontolive-kameroiden avulla! Metsäpeuraa seurataan vuoden ympäri. Muita seurattavia lajeja ovat esimerkiksi kyy, sääksi, saimaannorppa ja taimen. Näitä lajeja seurataan niiden elämän kannalta mielenkiintoisina ajankohtina.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Perhoset harrastuksena - kansalaishavainnointia tarvitaan

Perhosten tutkimiseen ja havainnointiin kannustavaa materiaalia.
Tekijä(t): Viitalaakso Anne
Kieli:
 • suomi
 • Tampereen luontokoulu Korento
 

Tummaverkkoperhonen - uhanalainen laji

Tummaverkkoperhonen on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu perhoslaji. Se esiintyy pienillä alueilla Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke on julkaissut Tummaverkkoperhonen – Uhanalainen laji -esitteen, joka kertoo miten tummaverkkoperhosta voi suojella. Esitteestä on kolme kieliversiota: suomi-englanti, suomi-arabia ja suomi-farsi.
Kieli:
 • arabia
 • suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
 

Bombus hypnorum - faktapaketti

Keitä pölyttäjät oikeastaan ovat? Miten mammutit liittyvät pölyttäjiin? Tässä faktapaketissa pääset tutustumaan perinneympäristöjen hoitoon, pölyttäjien ja laidunnuksen historiaan ja merkitykseen sekä opit, miten omassa ympäristössä ja pihalla voi ottaa pölyttäjät paremmin huomioon.
Kieli:
 • suomi
 • Metsähallitus / Luonnon konserttisalit
 

Vesiluontokurssi Suuri Sininen2

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten. Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen. Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.
Tekijä(t): Nappu Niko, Kostamo Kirsi, Hemmi Anne, Westerbom Mats, Dernjatin Markus
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto
 

Löydä Virran ihme

Laho metsä on elämys materiaalin virtavesi versio. Materiaalissa tutkitaan virtavesien monimuotoisuutta. Se on suunniteltu 5-6-luokkalaisille, mutta sen voi soveltaa monille luokka-asteille. Harjoituskokonaisuudessa on 5 harjoitusta ja lajikortteja sekä maisematauluja ja virtavesien kunnostustieto-osioita. Materiaali on värikäs ja monipuolinen ja siitä voi käyttää vain osia.
Tekijä(t): Milla Tuormaa + Suomen luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunta(Maiju Puranen, Merja Rikala, Soile Kallinen, Jaana Hiltunen)
Kieli:
 • suomi
 • Kiertävä luontokoulu Naakka
 • Suupohjan ympäristöseura ja Sll
 

Laho metsä on elämys

Havainnollinen materiaali lahopuu metsän tutkimiseen. Sovellettu 5-luokkalaisesta eteenpäin. Yksittäiset harjoitukset sopivat nuoremmillekin. Toiminnallisia harjoituksia ja lajistoa.
Tekijä(t): Tuormaa Milla, Laine Milja, Nevakivi Laila, Stolt Anne
Kieli:
 • suomi
 • Kiertävä luontokoulu Naakka
 • Suomen luonnonsuojeluliitto, luontokasvatusvaliokunta
 

Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali

Suomessa elää neljä suurpetoa. Tuhdin koulumateriaalin avulla oppilas tutustuu suomalaiseen luontoon karhun, ilveksen, suden ja ahman kautta. Materiaalissa esitellään lajien lisäksi suurpetojen aiheuttamia vahinkoja, suurpetojen metsästystä, petoja kulttuurissa, suden herättämiä tunteita, ammatteja petojen parissa ja suurpetotutkimusta. Koulumateriaali sisältää kaksi ikäversiota: alakouluun 3—6-luokkalaisille ja yläkouluun 7—9-luokkalaisille. Kullekin ikäryhmälle on oma opettajan opas ja diapaketti. Materiaalista löytyy videoita, tehtäviä, julisteita ja esite suurpetojen jäljistä. Tervetuloa suurpetojen jäljille!
Tekijä(t): Ala-Kurikka Iina, Alalantela Jaakko, Eskelinen Laura, Herrero Annika, Holmala Katja, Lyly Mari, Nyman Madeleine, Pellikka Jani, Tikkunen Mari, Uuksulainen Pekka ja koko SusiLIFE-hankkeen tiimi
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • SusiLIFE-hanke / Luonnonvarakeskus
 • Luonnonvarakeskus
 • Metsähallitus
 • Suomen riistakeskus
 

Ilves (Lynx lynx)

Ilveskeskus on ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymistä tutkiva ja siitä tietoa jakava toimija, suomessa.
Tekijä(t): Ristonmaa Jussi
Kieli:
 • suomi
 • Ilveskeskus
 

Liito-oravan jäljillä4

Liito-oravan jäljillä -ympäristökasvatuspaketti tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille tietoa liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä sekä antaa opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen. Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnallisuuden mukaan. Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen sopivaksi.
Tekijä(t): Rinta-Runsala Leena Wikholm Mari Pilke Elina Salin Maria Haukka Anna Laita Anne
Kieli:
 • suomi
 • Kuopion luonnontieteellinen museo
 

Norpanbongaus-tietovisa

Norpanbongaus-tietovisa on 45-minuuttiselle oppitunnille suunniteltu kokonaisuus, jonka avulla koululaiset oppivat paljon uutta saimaannorpan käyttäytymisestä. Kokonaisuuteen kuuluvat alle 20 minuutin mittainen huumorilla höystetty Norpanbongaus-dokumenttielokuva, monivalintakysymyksiä sekä Kahoot-mobiilipeli.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Suunnittelutoimisto Koskine & Muukkone Oy
 

Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite alakoululaisille (2020)

Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite on alakouluikäisille suunnattu esite saimaannorpasta. Esitteessä on mukana norppajuliste. Julkaisu on ladattavissa Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta pdf-tiedostona. Esite on saatavilla eri kieliversioina (FIN, RUS, ENG) ja myös painettuna versiona.

Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite yläkoululaisille ja lukio-opiskelijoille (2020)

Erittäin uhanalainen saimaannorppa -esite on yläkoulu- ja lukioikäisille suunnattu esite saimaannorpasta. Julkaisu on ladattavissa Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta pdf-tiedostona. Esite on saatavilla eri kieliversioina (FIN, RUS, ENG) ja myös painettuna versiona.