MATERIAALIPANKKI

Kestävän tulevaisuuden visiointi

Luontosuhde ensin kohdilleen, sitten suuntana tulevaisuus.

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Luonto on ihmeellisen ihana kuunnellen, katsellen, haistellen, maistellen ja tunnustellen. Ilo kasvaa ulkona -aistikortit innostavat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ryhmiä luontoon liikkumaan ja oppimaan. Aistikorttien tehtäviä voi toteuttaa joko ilman materiaaleja tai hyvin vähillä materiaaleilla. Ilo kasvaa ulkona -aistikorttien leikit ja tehtävät tukevat monipuolisesti lasten kasvua ja kehitystä. Tehtävät saavat kehon liikkeelle ja mielikuvituksen lentoon!
Tekijä(t): Fågel Riina, jussila Virpi ja Laitinen Tuija
Kieli:
  • suomi
  • Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Suomen Latu ry.
 

Vaikuttajat

Tavoite on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Oppitunnin aluksi tehdään harjoitus, joka vahvistaa luottamusta omiin kykyihin. Materiaali on helposti sovellettavissa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa, joka löytyy omana pdf-tiedostona sivulta.
Tekijä(t): Koivula Leena, Tekla Tierala, Meeri Savolainen, Satu Leinonen, Nina Laaksonen
Kieli:
  • suomi
  • Luonto ja Tunteet -hanke
 

Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen paja (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Miten voin kuunnella ympäristötunteitani luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Virtuaalipajassa pääset tutustumaan ympäristötunteisiin liittyviin äänitaideteoksiin ja kokeilemaan inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa. Lisäksi saat lukuvinkkilistan ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta.
Tekijä(t): Laininen Henna
Kieli:
  • suomi
  • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Miten meihin vaikutetaan? -oppimateriaali

Miten meihin vaikutetaan? -oppimateriaali on monipuolinen tuntisuunnitelma kriittisestä medialukutaidoista. Yläkoulujen ja toisen asteen opetukseen suunnattu materiaali on moniosainen oppituntikokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Oppitunneilla opiskellaan mm. mediavaikuttamisen monia eri muotoja, vaikuttamisen tekniikoita ja tunnistamista, mediasisältöjen levittämisen vastuita sekä vihapuhetta, populismia, mainontaa ja kriittisyyttä mediasisältöjä kohtaan. Tuntisuunnitelmat ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa on mukana paljon harjoituksia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä oheismateriaalia, esimerkiksi videoita ja linkkivinkkejä. Harjoituksia voi myös käyttää yksittäin ja hyödyntää esimerkiksi nuorisotyössä. Oppimateriaali on tuotettu osana Mind Over Media -hanketta.
Tekijä(t): Schroderus Katri
Kieli:
  • suomi
  • Mediakasvatusseura ry