MATERIAALIPANKKI

iNaturalist

Ohjeita iNaturalist -sovelluksen käyttöön. Reppu on koottu Ympäristöministeriön rahoittamassa Kasviosta kansalaistiedettä -hankkeessa ja sitä täydennetään hankkeen edetessä.

Viimeisin päivitys: lisätty LUMA-päivillä 2022 pidetyn työpajan esitysmateriaalit

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Digitaalinen lajintunnistus ja oppilaiden osallistaminen kansalaistieteeseen

LUMA-päivien 2022 työpajan esitysmateriaali. Työpajassa esiteltiin iNaturalist-lajintunnistussovellusta, jota oppilaat voivat käyttää esim. lajintunnistukseen luonnossa ja omien havaintokokoelmien tekemiseen. Tekoäly auttaa tunnistuksessa. iNaturalist on maailmanlaajuinen kansalaistiedeprojekti ja sosiaalinen yhteisö. Sovelluksen avulla voi jakaa lajihavainnon (Kasvit, sienet, eläimet), havaintopaikan ja -ajan, ja muut käyttäjät auttavat tunnistuksessa. Havainnot tallentuvat Suomen lajitietokeskukseen. Työpaja oli osa Kasviosta kansalaistiedettä -hanketta.
Tekijä(t): Ihantola Maija, Impiö Pentti, Heinonen Jussi, Lindevall Roope
Kieli:
 • suomi
 • Luma-KS
 • Lounais-Suomen LUMA-keskus
 

Opetusvideo: iNaturalist-sovellus1

iNaturalist-sovelluksella voi kätevästi tallentaa omia lajihavaintoja, joiden tunnistukseen palvelussa saa myös apua tekoälyltä, harrastajilta ja tutkijoilta. Lyhyellä videolla (kesto 5 min.) näytämme, miten voit tallentaa valokuvia ja lajihavaintojasi sovellukseen, sekä miten tekoälyä voi käyttää apuna lajintunnistuksessa. Video sopii opetukseen kaikille kouluasteille, sekä taustamateriaaliksi Suomen luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun ja tutkivaan oppimiseen.
Tekijä(t): Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Kieli:
 • suomi
 • Tampereen luonnontieteellinen museo
 

iNaturalist - ohjeita opettajalle1

Perusteelliset ohjeet siitä, miten INaturalist-sovellusta voi käyttää monipuolisesti opetuksessa. iNaturalist Suomi on palvelu, johon voi kirjata omia luontohavaintoja ja saada tekoälyn sekä harrastajien ja tutkijoiden apua niiden tunnistamiseen. Tallennetut havainnot ovat tutkijoiden, viranomaisten ja kenen tahansa luonnosta kiinnostuneen saatavilla sekä hyödynnettävissä. iNaturalist Suomi on osa kansainvälistä iNaturalist-verkostoa, jota ylläpitävät California Academy of Sciences ja National Geographic Society. iNaturalist-verkoston kansallinen jäsen Suomessa on Suomen Lajitietokeskus.
Tekijä(t): Roope Lindevall
Kieli:
 • suomi
 • Roope Lindevall
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • Suomen lajitietokeskus
 

iNaturalist - tiivistetyt ohjeet

Tiivistetyt ohjeet INaturalist-sovelluksen käyttöön opetuksessa. iNaturalist Suomi on palvelu, johon voi kirjata omia luontohavaintoja ja saada tekoälyn sekä harrastajien ja tutkijoiden apua niiden tunnistamiseen. Tallennetut havainnot ovat tutkijoiden, viranomaisten ja kenen tahansa luonnosta kiinnostuneen saatavilla sekä hyödynnettävissä.
Tekijä(t): Roope Lindevall
Kieli:
 • suomi
 

Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa

Helsingin yliopiston uutinen: iNaturalist- palvelu auttaa lajinmäärityksessä sekä tallentaa tiedot Suomen lajitietokeskukseen tutkimuksen käyttöön. Sivulta löydät myös linkit mm. iNaturalist- palvelun kotisivuille ja ohjeet palvelun käyttöön.
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto
 

Järvi-meriwiki

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja rannikon merialueista sekä valmiit työkalut, joilla voi esimerkiksi ylläpitää omaa havaintopaikkaa. Löydä oma lähivetesi, ja täydennä sen tietoja omilla kokemuksillasi.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 

Jokamiehenoikeudet Suomessa -video2

Jokamiehenoikeuksien nojalla voit liikkua luonnossa myös yksityisten maanomistajien mailla retkeilyalueiden ja luontopolkujen lisäksi. Luonnossa liikkuminen kohottaa kuntoa, virkistää ja rentouttaa. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke on tehnyt videon, joka kertoo luonnossa liikkujan oikeuksista ja velvollisuuksista. Video on tekstitetty suomeksi, englanniksi, arabiaksi, farsiksi, somaliksi ja italiaksi.
Kieli:
 • arabia
 • englanti
 • suomi
 • italia
 • somali
 • Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit2

Materiaali sisältää Vappu Ormion kuvittamat kortit jokamiehenoikeuksista sekä vinkkejä opettajille ja kasvattajille siitä, miten korttien avulla voi opettaa jokamiehenoikeuksia lapsille ja nuorille. Kortteja on yhteensä 15, joista 10 kuvaa jotain jokamiehenoikeuksien mukaan sallittua asiaa, 3 kuvaa jotain rajoitettua tai luvanvaraista, ja 2 kuvaa jotain kiellettyä.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
 • Metsähallituksen luontopalvelut