MATERIAALIPANKKI

Toivo on tuolla ulkona

Koonti Ulos on IN -virtuaalitapahtumasta 26.11.2021

Puheenvuorot:

1. Panu Pihkala ja Minna Pyykkö: Toivo on tuolla ulkona

2. Minna Pyykkö: Luonnon monimuotoisuus, lapset ja toivo

3. Riikka Puhakka: Luonnon vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin

4. Arja Kaasinen: Kesytä kasvit! Kasvilajintunnistus kasvattajan kaverina

5. Markus Melin:Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsissä

Virtuaalipajat (sisältävät koosteen lisäksi pajoissa esiteltyjä linkkejä tutustumisen arvoisiin materiaaleihin, videoihin ja äänitteisiin.) Aiheena Toivo ja luonnon monimuotoisuus

Me aarteenvartijat - luonnonmonimuotoisuus opetuksessa

Evoluutiopajat

Ympäristötunteet

Toivoa ja toimintaa

Metsien lentävä rukkanen - liito-orava tutuksi

Siisti rantaretki

Opeta lintuja helposti lintuvisan avulla

Elokuva Arvokas metsämme

Nuotiotarinoita: Luonnon monimuotoisuuden monikäyttö

Lue lisää toistuvista ULOS-UT-OUT -tapahtumista osoitteessa www.uuo.fi

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Toivo on tuolla ulkona

Toivoa pidetään keskeisenä edellytyksenä sille, että ihminen jaksaa toimia. Mutta mitä on toivo alati pahenevan ympäristökriisin keskellä? Ympäristökasvatuksesta ja toivosta paljon kirjoittanut Panu Pihkala kartoittaa luennossaan merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. Toivo on tuolla ulkona, hän väittää. Pihkalan kirjoituksia tunteista ja ympäristökasvatuksesta löytyy esimerkiksi Ympäristökasvatus-lehdestä ja Toivoa ja toimintaa –sivustolta Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021. Esiintyjät: Minna Pyykkö ja Panu Pihkala Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Pyykkö Minna, Pihkala Panu, Aarnio-Linnanvuori Essi
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Luonnon monimuotoisuus, lapset ja toivo

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Minna Pyykkö Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Pyykkö Minna, Aarnio-Linnanvuori Essi
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Luonnon vaikutus nuorten hyvinvointiin

Miten luonto vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen? Voidaanko nuoria innostaa luontoon luontoretkiä järjestämällä? Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia koskeva tutkimustieto on lisääntynyt samalla kun Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella luonto on tärkeä myös nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Dosentti, FT Riikka Puhakka työskentelee akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella. NATUREWELL-hankkeessa tutkitaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kaupunkilaisnuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021. Esiintyjät: Riikka Puhakka Juontajat: Maarit Pihkala Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Puhakka Riikka, Pihkala Maarit
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Kesytä kasvit - kasvilajintunnistus kasvattajan kaverina

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021. Esiintyjät: Arja Kaasinen Juontajat: Maarit Pihkala Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Kaasinen Arja, Pihkala Maarit
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsissä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Osa lajeista joutuu vetäytymään pohjoiseen muuttuvien olosuhteiden tai kilpailevien lajien takia. Samalla lämpenevä ilmasto taas mahdollistaa uusien lajien menestymisen aiemmin liian kylmässä Pohjolassa. Nämä ilmiöt tapahtuvat parasta aikaa, niitä ei tarvitse ennustaa tai simuloida vuosisatojen päähän. Luennollani käyn läpi käytännön tutkimustuloksia mm. eri eläinlajien ja metsien tuhohyönteisten osalta. Markus Melin toimii tutkimuspäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Markus Melin Juontajat: Maarit Pihkala Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Melin Markus, Pihkala Maarit
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sitä voisi käsitellä opetuksessa? Pajassa paneudutaan ensin luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sen jälkeen edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua ja erityisesti sitä, mitä koulussa voidaan tehdä. Pajassa yhdistyvät monialainen ympäristökasvatus ja toiminnallinen oppiminen.
Tekijä(t): Kunttu Sinikka, Muotka Anna
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • WWF Suomi
 • FEE Suomi
 

Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin

Evoluutiopajat on kehitetty yhteistyössä ekologian ja evoluutiobiologian alan tutkijoiden ja taidekasvattajien kesken. Materiaalit on tarkoitettu kasvattamaan lasten ja nuorten ymmärrystä evoluutiosta ja siitä kuinka ihmiset vaikuttavat ekologisiin ja evolutiivisiin prosesseihin. Opetusmateriaalit sivustolla ovat ilmaisia. Tarjolla on johdantoluentoja, erillisiä harjoitteita ja pelejä, etäopetusmateriaalia sekä pidempiä työpajakokonaisuuksia, niin suomeksi kuin englanniksikin. Harjoitteet ja työpajat ovat muokattavissa käytettävissä olevan tuntimäärän tai osallistujien iän mukaan, tai omiin opetustarkoituksiin soveltuviksi.
Tekijä(t): Casková Michaela, Hirvonen Tiina Arjukka, Käppi Anu, Lindstedt-Kareksela Carita, Margus Aigi.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Jyväskylän Yliopisto / Evoluutiopajat
 

Elonkirjo ja evoluution ​aikajänteet -ääniluontopolku1

Miten kauaksi meille tuttujen lajien sukujuuret ulottuvat? Miten maapallon elonkirjo eli monimuotoinen luonto on kehittynyt? Ääniluontopolun avulla pääsee aikamatkalle tuttujen lajien, kuten oravan tai männyn alkujuurille. Materiaali sisältää kymmenen ääninauhaa sekä niiden tekstiversiot. Ääninauhoja voi kuunnella yksitellen tai niistä voi rakentaa luontopolun QR-koodien avulla. Evoluutiosta kertovat nauhoitetut osiot johdattelevat eläinten ja kasvien biologiaan, evoluutioon sekä lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tieteellisen tiedon lisäksi ääninauhat sisältävät kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä.
Tekijä(t): Casková Michaela, Hirvonen Tiina Arjukka, Käppi Anu, Lindstedt-Kareksela Carita
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Jyväskylän Yliopisto / Evoluutiopajat
 

Kimalaiskimara7

Mikä kimalaisen saa täpinöihinsä? Missä kimalaiset ovat kehittyneet ja miksi ne pukeutuvat raitapukuun? Materiaali sisältää viisi ääninauhaa sekä kuvataidetehtävän. Ääninauhoja voi kuunnella yksitellen tai niistä voi rakentaa luontopolun QR-koodien avulla. Kuuntele ja selvitä, miten kimalaiset ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa kasvien, saalistajien ja toisten pölyttäjien kanssa, miten kimalaiset viestivät ja oppivat toisiltaan tai millaista elämä kimalaisyhteiskunnassa on. Ääninauhoja voi hyödyntää johdantona eläinten väritykseen, viestintään, kilpailuun tai yhteistyön kehittymiseen. Kimalaiskimara-ääniluontopolku oli esillä myös vuoden 2021 Luonnon konserttisali -tapahtumassa (https://www.luontoon.fi/luonnonkonserttisali), jonka sankarilaji oli Bombus hypnorum eli kartanokimalainen.
Tekijä(t): Casková Michaela, Hirvonen Tiina Arjukka, Käppi Anu, Lindstedt-Kareksela Carita
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Jyväskylän Yliopisto / Evoluutiopajat
 

Ympäristötunteet (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa? Pajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa.
Tekijä(t): Lankinen Elsa
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Vaara-kollektiivi
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Toivoa ja toimintaa (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tutustu malliin ja sen harjoituksiin. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
 

Toivoa ja toimintaa

Sivusto tarjoaa taustatietoa kestävään kehitykseen liittyvistä tunteista, kuten ilmastoahdistuksesta ja sen käsittelystä sekä koulun mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tarjolla on sekä taustatietoa, että käytännön vinkkejä opetustilanteita varten. Materiaaleja julkaistaan lisää keväällä 2020. Kevään aikana sivustolla julkaistaan mm. runsas määrä malleja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin, joita voidaan toteuttaa koulussa.
Tekijä(t): Pihkala, Panu; Sipari, Pinja; Kemppainen, Eeva
Kieli:
 • suomi
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
 

Metsien lentävä rukkanen (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustutaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.
Tekijä(t): Wikholm Mari
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Kuopion luonnontieteellinen museo
 

Liito-oravan jäljillä4

Liito-oravan jäljillä -ympäristökasvatuspaketti tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille tietoa liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä sekä antaa opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen. Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnallisuuden mukaan. Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen sopivaksi.
Tekijä(t): Rinta-Runsala Leena Wikholm Mari Pilke Elina Salin Maria Haukka Anna Laita Anne
Kieli:
 • suomi
 • Kuopion luonnontieteellinen museo
 

Siisti rantaretki (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.
Tekijä(t): Eronen Karoliina
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • SATAKOLKYT-hanke
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!1

Vinkkivihko sisältää runsaasti erilaisia Itämereen liittyviä leikkejä ja tehtäväideoita, joita voi toteuttaa rannalla. Ohjaajaa varten vihkoon on koottu kattavasti perustietoa Itämerestä ja sen suojelusta. Mukana on myös mm. ohjeet rannan siivoamiseen sekä itämeriystävällisiin retkieväisiin. Vihkosta löydät kootusti 40 eri tahojen tuottamaa Itämeri-tehtävävinkkiä ja ihan uusia ideoita. Tehtävät on ajettu kolmeen eri kategoriaan `Leiki ja liiku´, ´Tutki ja opi´ sekä ´Luo ja koe´. Vihko on koottu erityisesti koululaisten päiväleirien, luontokerhojen ja partiolippukuntien tarpeisiin, mutta siitä voi hyvin poimia ideoita myös peruskouluun.
Tekijä(t): Puustjärvi Eeva
Kieli:
 • suomi
 • SATAKOLKYT-hanke
 

Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille

Lintuvisassa tutustutaan lintulajien tunnistamiseen. Maksuttomien materiaaliemme avulla opettaja voi ensin opettaa lintujen tunnistusta oppilaille ja järjestää sitten projektin huipennukseksi Lintuvisan, jolloin selviää kuka tai ketkä ovat luokan tai koulun parhaita lintutuntijoita. Lintuvisassa on neljä sarjaa: 1–3 lk, 4–6 lk, 7–9 lk ja avoin sarja. Lintuvisan kilpailu- ja harjoitusmateriaaleja voi käyttää luokassa lintujen opetuksessa myös ilman kilpailua. Liitteenä ohjeistus lintuvisan käyttöön oppilaiden kanssa.
Kieli:
 • suomi
 • BirdLife Suomi
 

Elokuva: Arvokas metsämme

Arvokas metsämme (Filmen: Vår Värdefulla Skog) -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Alkuperäisen elokuvan kesto noin 80 minuuttia, josta on leikattu 30 min versio opetuskäyttöön. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä. (English subtitles) Opetuksessa voit hyödyntää myös sivulta löytyviä valmiita kysymyksiä.
Tekijä(t): Saario Petteri
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Marjatta ja Eino Kollin säätiö
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Nyyskän nuotiotarinat

Nyyskän nuotiotarinat: Luonnon monimuotoisuuden monikäyttö - tallenne on tehty Ulos - Ut- Out 2021- tapahtumaan.
Tekijä(t): Nykänen Riitta
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: