MATERIAALIPANKKI

Villi pedagogiikka

Koonti Ulos on IN -virtuaalitapahtumasta 22.11.2021

Puheenvuorot:

Sean Blenkinsop, Arja Kaasinen, Kai Lehtonen: Villi pedagogiikka

 

Virtuaalipajat (sisältävät koosteen lisäksi pajoissa esiteltyjä linkkejä tutustumisen arvoisiin materiaaleihin, videoihin ja äänitteisiin.) Aiheena: Ulos oppimaan!

Lähiympäristön aarteita

Ilo kasvaa ulkona

Metsäreppu käytössäsi

Ulkoluokka innostaa

Apuvälineet ihan pihalla

Pedagogiset pihapelit

Majaa rakentamaan

Lue lisää toistuvista ULOS-UT-OUT -tapahtumista osoitteessa www.uuo.fi

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Villi Pedagogiikka

Keynote on tekstitetty suomeksi! Prof. Sean Blenkinsop's talk will explore three key pedagogical strands that exist in outdoor/environmental education: the relational, the critical, and the existential. The focus will be on what they are, what they do well, and how they might be extended and even challenged. Then using the frame of the six touchstones for Wild Pedagogies I hope to make a careful list of the pedagogical offerings outdoor and environmental educators might make to the larger world, including public education, in the hopes of supporting the changes that must occur. Esitys on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Sean Blenkinsop, Arja Kaasinen ja Kai Lehtonen Juontaja: Satu Jovero Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala Suomenkielinen käännös: Spoken Oy
Tekijä(t): Blenkinsop Sean, Kaasinen Arja, Lehtonen Kai, Jovero Satu
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Lähiympäristön aarteita (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Lähiympäristön aarteita työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
Tekijä(t): Hiltunen Jaana
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Ilo kasvaa ulkona (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Ilo kasvaa ulkona -virtuaalipajassa tutustutaan luonnon tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Saat tukea metsäretken pedagogisen sisällön tuottamiseen sekä parhaat toimintavinkit luontohetkiinne. Lähiluontoon tutustuminen sekä erilaiset leikit ja -tehtävät osallistavat lapsia ja tukevat luontaisesti vuorovaikutusta sekä lasten luontosuhteen kehittymistä. Luonnossa tulee liikuttua lähes huomaamatta ja lasten motoriset taidot kehittyvät samalla. Pienet seikkailut vievät mukanaan niin tutkimaan kuin havainnoimaan!
Tekijä(t): Fågel Riina, Laitinen Tuija
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen9

“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut huikea joukko ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja. Huomaa myös koulutukset ja liitemateriaalit: Leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että tarvitset vain leikkikortit ja #ULKOLUOKKA-lajikortit ja ulkona opettaminen onnistuu. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun.
Tekijä(t): Laine Aulikki, Elonheimo Meri, Kettunen Anna
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Ulkoluokka-hanke
 

Metsäreppu käytössäsi (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.
Tekijä(t): Elonheimo Meri
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Metsäreppu7

"Metsäreppu" on kokoelma tehtäviä ja tarvikkeita ulko-opetukseen metsässä. Se sisältää aistiharjoituksia, luonnon havainnointiin ja monimuotoisuuden tutkimiseen ohjaavia tehtäviä sekä metsäisiä ideoita kielen ja ilmaisun sekä matematiikan oppimiseen. Tehtävien kesto vaihtelee muutamasta minuutista pariin oppituntiin. Aidot havainnot ja luonnon tarjoamat materiaalit ovat pääosassa ja apuna käytetään yksinkertaisia tarvikkeita. Mallin avulla voit koota oman ulko-opetusrepun. Suunniteltu alakouluille, sovellettavissa esikoulusta yläkouluun. Kehitetty hyväksi havaituista harjoituksista Ulos oppimaan Kuopiossa –hankkeessa vuosina 2016-2018.

Pihareppu1

”Pihareppu” on kokoelma tehtäviä ja tarvikkeita opetukseen koulun pihalla ja lähiympäristössä. Sisältää toiminnallista ja yhteisöllistä oppimista tukevia tehtäviä kieliin ja matematiikkaan, lähiympäristön tutkimista yhdistäen alakoulun eri oppiaineita. Tehtävien kesto muutamasta minuutista pariin oppituntiin. Aidot havainnot ja lähiympäristön tarjoamat materiaalit ovat pääosassa ja apuna käytetään yksinkertaisia tarvikkeita. Mallin avulla voit koota oman ulko-opetusrepun. Suunniteltu alakouluille, sovellettavissa esikoulusta yläkouluun. Kehitetty hyväksi havaituista harjoituksista Ulos oppimaan Kuopiossa –hankkeessa vuosina 2016-2018.
Tekijä(t): Elonheimo Meri
Kieli:
 • suomi
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 

Apuvälineet ihan pihalla (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule virtuaalipajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin!
Tekijä(t): Niiranen Satu, Ainasto Päivi
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
 

Pedagogiset pihapelit (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)1

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!
Tekijä(t): Jahkola Sanna, Männistö Anu
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Ulko-opet ry
 

Majaa rakentamaan (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Tutustutaan erityyppisten majojen rakentamiseen videoiden avulla.
Tekijä(t): Eskelinen Mervi
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: