MATERIAALIPANKKI

Muutosta päin

Koonti Ulos on IN- virtuaalitapahtumasta 17.1.2021

Puheenvuorot:

1. Kaisa Halme: Lajittelutaitoja ja ympäristökasvatusta - yhdeltä luukulta

2. Silja Ngobese: Energiaviisas koululainen - viestinnällinen materiaalipaketti alakouluihin

3. Anna von Zweygbergk, Valonia: Ilmastokirittäjät - toimintamalli ilmasto- ja kestävän kehityksen opetukseen2

4. Nina Pulkkis: Mikrobit taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

5. Niina Mykrä, Erkka Laininen, Tero Lämsä ja Sanni Virtanen: Muuttuva koulumaailma

 

Virtuaalipajat (sisältävät koosteen lisäksi pajoissa esiteltyjä linkkejä tutustumisen arvoisiin materiaaleihin, videoihin ja äänitteisiin.) Aiheena Käytännön ratkaisut. 

Hiilineutraalia koulua kohti

Luonnonkosmetiikkaa

Keke- kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa

Kestävä arki tehdään yhdessä

Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen

Lue lisää toistuvista ULOS-UT-OUT -tapahtumista osoitteessa www.uuo.fi

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Lajitteluneuvontaa - KIVO

Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Kaisa Halme Srtiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): Halme Kaisa
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 

Energiaviisas koululainen

Energiaviisas koululainen on viestinnällinen materiaalipaketti, jonka avulla oppilaat pääsevät oppimaan energia-asioista omassa koulurakennuksessaan. Tavoitteena on osallistavien tehtävien kautta innostaa oppilaita pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan energian kuluttajana niin koulussa kuin kotona. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Silja Ngobese Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala Kiitos Nurmeksen kaupunki Kulttuuripalvelut ja Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä!
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Ilmastokirittäjät -toimintamalli

Ilmastokirittäjät -toimintamalli tuo yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot lähemmäs nuoria ja edistää nuorten ja päättäjien välistä keskustelua kestävyys- ja ilmastotyöhön liittyvien teemojen parissa. Mallissa nuoret kutsuvat kotikaupunkinsa päättäjiä yhteiseen keskusteluun kolmessa eri tilaisuudessa. Malli sopii hyödynnettäväksi opetustilanteisiin, joissa ilmastonmuutosta käsitellään ennen kaikkea yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tutustu malliin osoitteessa www.valonia.fi/ilmastokirittajat. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Anna von Zweygbergk Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen Editointi: Riku Rantala
Tekijä(t): von Zweygbergk Anna
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Mikrobien vallankumous

Selluloosaa ilman puita? Nahkaa ilman eläimiä? Muovia ilman öljyä? Lihaa ja proteiinia mikrobeilla? Kyllä! Bioteknologian kehitys ja mm. synteettisen biologian työkalut ovat kehittyneet valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pystymme tuottamaan yksisoluisten organismien avulla lähes mitä tahansa hyödykkeitä: biomateriaaleja, ruokaa, lääkkeitä, kemikaaleja ja biopolttoaineita. Synteettinen biologia mahdollistaa eläinperäisten, fossiilisten ja luonnossa kasvavien raaka-aineiden kasvattamisen suljetuissa bioreaktoreissa, hyödyntäen esimerkiksi teollisuuden jätevirtoja tai pelkkää hiilidioksidia. Mutta miten tämä kaikki toimii ja minkälaista tulevaisuuden osaamista tarvitaan, jotta tämä on mahdollista? Entä minkälaisia eettisiä kysymyksiä nämä uudet teknologiat herättävät? Tule kuulemaan tiedetoimittaja ja dokumentaristi Nina Pulkkiksen esitystä mikrobien vallankumouksesta. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021.
Tekijä(t): Pulkkis Nina, Muotka Anna, Kärkkäinen Sirpa
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Muuttuva koulumaailma

Kolme muuttuvan koulumaailman asiantuntijaa kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja rakentaa uutta parempaa ajatusta kouluista. Ensimmäisessä puheenvuorossa OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen puhuu Maailmansuhdetta uudistavasta oppimisesta. Esityksessä ihmisyyden henkiset ulottuvuudet nostetaan keskeisiksi yhteiskunnassa tarvittavan muutoksen kannalta. Toisen puheenvuoron käyttää humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Tero Lämsä, jonka puheenvuoro Yhdessä ulos maailmaan kiinnittää huomiota vuorovaikutussuhteisiin. Kolmannessa puheenvuorossa Ruusuvuoren yläkoulun opettaja Sanni Virtanen kertoo radikaalista toivosta ja ihan tavallisen peruskoulun matkasta koko koulun toimijuuteen. Johdannoksi näille puheenvuoroille osion puheenjohtaja Niina Mykrä liittää puheenvuorot yhteen väitöskirjansa kuvion avulla. Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021. Esiintyjät: Erkka Laininen, Tero Lämsä, Sanni Virtanen Juontajat: Niina Mykrä Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti
Tekijä(t): Mykrä Niina, Laininen Erkka, Lämsä Tero, Virtanen Sanni
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Hiilineutraalia koulua kohti (virtuaalipaja Ulos on IN - tapahtumassa)

Yhdessä muutos hiilineutraalia koulua kohti! Tutustutaan virtuaalipajassa syksyllä julkaistuun Koulun korjausoppaan pilottiversioon ja osallistetaan koko yhteisö mukaan kohti vastuullista tulevaisuutta. Korjausoppaan teemoina Ruoka, Liike, Infra ja Asenne. Muutoksen kohteena niin opetus, rakenteet kuin toimintakulttuuri. Testataan tehtäviä uudessa verkkoympäristössä, joka pohjautuu ilmasto-osaamisen tunnistamiseen ja hankkimiseen osaamismerkkien kautta, niin yksilönä kuin yhteisönä. Tehdään muutoksesta mitattavaa, mieluisaa ja monialaista! Opas on vasta pilottilukioiden käytössä, mutta tehtävät sovellettavissa muillekin kouluasteille. Saat mukaasi linkit materiaaleihin.
Tekijä(t): Ratava Paula
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut
 

Koulun korjausopas

Koulun korjausoppaan verkkosivusto on avattu ja se valmistuu kokonaan syksyn 2021 aikana! Koulun korjausoppaan tarkoitus on tehdä koulustasi ilmastoystävällisempi. - Lukiolaiselle se on väline näyttää ja hankkia ilmasto-osaamista osana lukio-opintoja osaamismerkeillä – muuttaen samalla askel askeleelta koulua kestävämpään suuntaan. - Opettajalle opas tarjoaa opetukseen koulua korjaavia tehtäviä, mitkä toteuttavat samalla LOPS21:n laaja-alaisia tavoitteita. - Kouluyhteisölle Tiekartta-osio tuo työkaluja koulun muuttamiseksi vähähiiliseen suuntaan käyttäen koulua oppimisympäristönä sekä osallistaen yhteisöä. Tee-se-itse-mutta-yhdessä!
Tekijä(t): Ilmastonmuutos lukioihin! ja Ilmastolukiot -hankkeet
Kieli:
 • suomi
 • Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut
 

Luonnonkosmetiikkaa (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Luonnonkosmetiikan tekeminen on helppoa ja sopii kaikille. Tietysti aina on hyvä varmistaa, että ei päädy käyttämään itseä allergisoivia raaka-aineita. Esimerkiksi nuorten kanssa toimiessa luonnonkosmetiikan tekemisestä voi saada aikaan koko päivän mittaisen työpajan, kun ensin kerätään yhdessä raaka-aineita luonnosta ja sen jälkeen valmistetaan luonnonkosmetiikkaa yhdessä sekä pohditaan eri raaka-aineiden hyötyvaikutuksia sekä ihonhoidon että ympäristön näkökulmasta. Ympäristöystävällisyys ja eettisyys ovat mukana luonnonkosmetiikassa prosessin valmisteluvaiheesta tuotteen hävittämiseen saakka.
Tekijä(t): Ahtinen Johanna, Seppä Wilhelmiina
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Meriharjun luontotalo / Helsingin kaupunki
 

Keke-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut koulussa (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?
Tekijä(t): Mykrä Niina, Salmivalli Monika
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 

Kestävä arki tehdään yhdessä (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Tervetuloa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun järjestämään webinaariin, jossa käydään läpi parhaita oivalluksia ja inspiroivimpia opetusmateriaaleja kestävän arjen jalkauttamiseen varhaiskasvatuksessa. Mukana myös Palloässät ja uusi varhaiskasvattajan ilmasto-opas. Lisäksi kurkistetaan vuoden vaihteessa julkaistavaan kattavaan materiaalipakettiin. Webinaari on osa Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle.
Tekijä(t): Kaila Anu, Lehtimäki Elena
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
 

Dialogilla vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Haluatko tavoittaa entistä paremmin erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät ja saada vaikuttavaa ympäristökasvatusta aikaan? Työskenteletkö monikulttuurisissa hankkeissa tai kohtaatko erilaisia katsomuksia? Yritätkö saada ulkopuolisena muutosta aikaan sinulle vieraassa ryhmässä? Tule tutustumaan miten kulttuuri- ja katsomusdialogin avulla voit lisätä tehokkuutta työhösi.
Tekijä(t): Nukari Leena, Santamäki Iina
Kieli:
 • suomi
 • ULOS-UT-OUT Ulkona oppimisen suurtapahtuma
 • Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa -hanke
 

HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista1

Oppimispelit sopivat erinomaisesti sekä peruskoulun lähi- että etäopetukseen. Kolmelle eri ikätasolle tehdyt pelit tutustuttavat oppilaat monipuolisten ja hauskojen tehtävien avulla kiertotalouteen ja elintärkeään veteen. Pelit ovat vapaasti käytettävissä opetuksen tukena.
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • HSY:n yhteistyökumppanit