MATERIAALIPANKKI

Eläinten viikko

Toiminnallisia vinkkejä eläinten viikon viettoon sekä tietoa luonnonvaraisista eläimistä

Reppu sisältää: 

Toimintaa, tutkimuksia ja leikkejä

Lyhyitä videoita

Lajintunnistusvinkkejä ja oppaita

Lajikortit

Lyhyitä tietoiskuja muutamista eläimistä

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Koulupäivä eläimenä – ideakirja hurjan hauskoihin oppitunteihin

Koulupäivä eläimenä – ideakirja on iloinen opas oppituntien tueksi. Ideakirjassa esitellään Päivä eläimenä – kilpailusadosta kerättyjä vinkkejä hauskojen eläimellisten oppituntien viettoon. Ideakirja soveltuu erityisesti esikoulun ja alakoulun oppitunneille. Eläinten elämään on tutustuttu joko lyhyempiin oppitunteihin tai pidempään projektityöskentelyyn soveltuvasti. Ideoista voi rakentaa omalle luokalle sopivan kokonaisuuden. Päivä eläimenä on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Fortumin (ent. Ekokem) yhteistyössä suunnittelema kilpailu, jonka tarkoituksena on perehtyä eläinten maailmaan esimerkiksi roolileikin keinoin.
Tekijä(t): Tarkiainen Anni
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • Fortum
 

Lintuohjelmaa lapsille: leikkejä, tutkimuksia, askartelua7

Ohjeita lintuaiheisiin leikkeihin, pieniin tutkimuksiin ja askarteluihin - erityisesti ulos pihalle tai luontoretken oheisohjelmaksi.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • BirdLife Suomi
 

Naturewatch metsässä2

Naturewatch Metsässä -tehtävät auttavat tutustumaan metsän monimuotoisuuteen, huomaamaan merkkejä metsän historiasta ja havainnoimaan metsässä tapahtuvia muutoksia. Materiaalin tehtävät on suunniteltu alakoululaisille. Koko tehtäväpaketin suorittamiseen saa kulumaan kokonaisen metsäretkipäivän tai kolme lyhyempää parin tunnin retkeä.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Toimintaa metsän eläimistä varhaiskasvatuksessa4

Monipuolisia toimintaituokioideoita, joinka tavoitteena on tutustua suomalaisiin metsän eläimiin toiminnallisesti varhaiskasvatuksessa. Toimintatuokiot voi toteuttaa myös metsässä.
Tekijä(t): Laakkonen Anna, Kämäräinen Annika
Kieli:
 • suomi
 • Anna Laakkonen
 • Tampereen yliopisto
 

Vinkkejä lajikorttien käyttöön9

Vinkit on tarkoitettu #ulkoluokka -hankkeen lajikorttien käyttöön.
Tekijä(t): Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Ulkoluokka-hanke
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 • Liikkuva koulu
 

Takapihalta alkaa seikkailu - tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille 1

Materiaali on nettissä oleva kokonaisuus, keppinukkeja ja toteutusideoita sekä painettu kirja, jossa on tarinoita ja toimintaideoita lisää.Kirjan on kustantanut PS-kustannus ja sitä saa tilata Milla Tuormaa tai PS-Kustannus
Tekijä(t): Milla Tuormaa
Kieli:
 • suomi
 • Kiertävä luontokoulu Naakka
 

Liito-oravan jäljillä4

Liito-oravan jäljillä -ympäristökasvatuspaketti tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille tietoa liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä sekä antaa opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen. Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnallisuuden mukaan. Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen sopivaksi.
Tekijä(t): Rinta-Runsala Leena Wikholm Mari Pilke Elina Salin Maria Haukka Anna Laita Anne
Kieli:
 • suomi
 • Kuopion luonnontieteellinen museo
 

Suurpetojen jäljillä -koulumateriaali

Suomessa elää neljä suurpetoa. Tuhdin koulumateriaalin avulla oppilas tutustuu suomalaiseen luontoon karhun, ilveksen, suden ja ahman kautta. Materiaalissa esitellään lajien lisäksi suurpetojen aiheuttamia vahinkoja, suurpetojen metsästystä, petoja kulttuurissa, suden herättämiä tunteita, ammatteja petojen parissa ja suurpetotutkimusta. Koulumateriaali sisältää kaksi ikäversiota: alakouluun 3—6-luokkalaisille ja yläkouluun 7—9-luokkalaisille. Kullekin ikäryhmälle on oma opettajan opas ja diapaketti. Materiaalista löytyy videoita, tehtäviä, julisteita ja esite suurpetojen jäljistä. Tervetuloa suurpetojen jäljille!
Tekijä(t): Ala-Kurikka Iina, Alalantela Jaakko, Eskelinen Laura, Herrero Annika, Holmala Katja, Lyly Mari, Nyman Madeleine, Pellikka Jani, Tikkunen Mari, Uuksulainen Pekka ja koko SusiLIFE-hankkeen tiimi
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • SusiLIFE-hanke / Luonnonvarakeskus
 • Luonnonvarakeskus
 • Metsähallitus
 • Suomen riistakeskus
 

Ilves (Lynx lynx)

Ilveskeskus on ilveksen (Lynx lynx) käyttäytymistä tutkiva ja siitä tietoa jakava toimija, suomessa.
Tekijä(t): Ristonmaa Jussi
Kieli:
 • suomi
 • Ilveskeskus
 

Asukaslaskuri2

Asukaslaskuri on tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden havainnointiin.
Tekijä(t): Heimala Ville
Kieli:
 • suomi
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
 

Salaperäiset eläimet4

Aluksi keskustellaan lyhyesti eläimien omaisuuksista ja ruumiinrakenteesta. Sen jälkeen oppilaat rakentavat pienissä ryhmissä luonnonmateriaaleista oman eläimen, ja antavat sille nimen. Ryhmät suunnittelevat ensiksi millaisia ominaisuuksia eläimellä on, ja millainen sen ruumiinrakenne on. Esimerkiksi minkälainen ruumiinrakenne sopii pedolle, joka juoksee saaliinsa kiinni? Kun eläimet ovat valmiit, ryhmät esittelevät ne toisille ryhmille. Millaista elämää se viettää, millainen on sen elämäntarina tai päiväohjelma? Valmiit eläimet voidaan valokuvata, ja eläinten tarinat voidaan kirjoittaa myöhemmin koulussa.
Kieli:
 • suomi
 • Porvoon luontokoulu
 

Ihmeelliset eläimet 1: Käveleminen, lentäminen ja uiminen3

Ihmeelliset eläimet -sarjan ensimmäisessä jaksossa Hannes Huuhkaja miettii liikkumisen tarpeellisuutta. Miksi toukka matelee? Miksi linnut lentävät? Entä miksi kalat uivat? Niin, minkä takia eläimet ylipäätään liikkuvat? Mitäpä jos se on salaisuus, jota kukaan ei ole kertonut aikaisemmin? Kesto: 8 minuuttia. Tuotanto: Passer Media.
Tekijä(t): Helenius Sune
Kieli:
 • suomi
 • Passer Media
 

Ihmeelliset eläimet 2: Näkeminen, kuuleminen ja haisteleminen1

Ihmeelliset eläimet -sarjan toisessa jaksossa Hannes Huuhkaja miettii aistien tarpeellisuutta. Miksi kalat näkevät? Miksi jänis kuuntelee? Ja miksi kovakuoriainen haistelee? Niin, minkä takia eläimillä ylipäätään on aistit? Mitäpä jos se on salaisuus, jota kukaan ei ole kertonut aikaisemmin?Kesto: 8 minuuttia. Tuotanto: Passer Media
Kieli:
 • suomi
 • Passer Media
 

Suomen lajitietokeskus

Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen lajitietokeskus
 

Tunnista lintu - opas aloittelijoille4

Hyviä vinkkejä lintujen tunnistamisen opetteluun yksin ja yhdessä.
Kieli:
 • suomi
 • YLE Luonto
 

Selkärangattomien ötököiden määrityskaava

Selkärangattomien ötököiden määrityskaava -moniste (PDF) on tulostettava ja ilmainen materiaali ötököiden tutkimukseen ja harrastukseen. Kaavaa on helppo käyttää ja on suunnattua 5-6. luokille, mutta sopii opetuksen kaikille tasoille. Muita lisätietoja ja ötököiden tunnistusvinkkejä löytyy Välineitä luonnontutkimukseen -kurssin Mappa.fi-repusta osoitteesta https://mappa.fi/reppu/245.
Tekijä(t): Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Kieli:
 • suomi
 • Tampereen luonnontieteellinen museo
 

Suomen hyönteislahkojen tunnistusopas

Suomen hyönteiset- Lahkojen tunnistusopas esitelee kaikki Suomessa esiintyvät 23 hyönteislahkoa, sekä lahkojen tunnistuksen kannalta keskeiset tuntomerkit. Luomuksen julkaisema opas sopii kaikille hyönteisistä kiinnostuneille. Opas soveltuu myös opettajan materiaaliksi. Opas on ladattavissa ilmaiseksi Suomen lajitietokeskuksen sivuilla https://laji.fi/theme/hyonteisopas (Luomus, hyönteislahkojen tunnistusopas)
Tekijä(t): Järvi Jani, Lähteenaro Meri, Sihvonen Pasi
Kieli:
 • suomi
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Lajikortit_nisäkkäät15

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.
Tekijä(t): Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Liikkuva koulu
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 • Ulkoluokka-hanke
 

Lajikortit_nisäkkäiden poikaset

Lajikortit opetuskäyttöön kolmella eri kielellä, suomi, ruotsi, englanti sekä tieteellinen nimi.
Tekijä(t): Jussila Virpi ja Fågel Riina
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 

Lajikortit_linnut25

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.
Tekijä(t): Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 • Liikkuva koulu
 • Ulkoluokka-hanke
 

Lajikortit_matelijat8

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi
Tekijä(t): Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Liikkuva koulu
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 • Ulkoluokka-hanke
 

Lajikortit_selkärangattomat3

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.
Tekijä(t): Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Liikkuva koulu
 • Ulkoluokka-hanke
 • Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
 

Lintukortit10

Tulostettavissa lintukorteissa esitellään 11 erilaista suomalaista lintulajia ja niiden pesät. Kortteja voi käyttää esimerkiksi tietolähteenä ja pesien askartelun malleina.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • BirdLife Suomi
 • Luonto-Liitto ry
 • Natur och Miljö
 

Siili on piikikäs yöeläjä

Tietoa siilistä. Siili on hyönteissyöjä, joka kulkee öisin ja hämärän aikaan. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Karhu on Suomen kansalliseläin

Tietoa karhusta, joka on Suomen kansalliseläin. Perustuu ohjelmiin: Riston luontokoulu, Ekolokero ja Luontoilta.
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Hirvi on metsän kruunupää1

Tietoa hirvistä. Hirvi on tärkein riistaeläimemme, jonka levinneisyysalue kattaa koko maan tunturialueita lukuun ottamatta. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero, Luonto-Suomi ja Metsäradio.
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Orava viihtyy kaupunkiluonnossa

Tietoa oravasta, joka on erittäin taitava kiipeilijä ja hyppää pitkiäkin loikkia puusta toiseen. Perustuu ohjelmaan: Riston luontokoulu, Luonto-Suomi ja Luontoretki
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla

Tietoa lepakoista, jotka ovat yöaktiivisia, lentotaitoisia nisäkkäitä. Perustuu ohjelmiin: Riston luontokoulu ja Luonto lähellä (Procam oy).
Tekijä(t): Salovaara Risto
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen