MATERIAALIPANKKI

Vedessä ja veden äärellä / Vatten

Reppu elämästä veden äärellä ja pinnan alla. Opas jokien ja makean veden ympäristöön, kaloista ja merestä sekä ulkoilmapeli Raakku Race jokihelmisimpukasta. Temaryggsäck om livet i och vid vattnet. Här hittar du en handbok om sötvattenmiljöer i åar och floder, om fiskar och Kvarkens hav, dialektala uttryck i Kvarkens skärgård och det aktiva utomhusspelet Flodpärlmusselracet!

Repun julkaisija: Natur och Miljö

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Raakku race -ulkoilmapeli

Raakku race on vauhdikas lautapeli ulko-opetukseen. Pelissä seurataan jokihelmisimpukan elämää ja makean veden elämän kiertokulkua.
Tekijä(t): Svens Maria, Scheinin Julia
Kieli:
  • suomi
  • ruotsi
  • Natur och Miljö
 

Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer

Fisk. Tematisk uteundervisning i blå miljöer - en lärarhandledning ska hjälpa dig som pedagog att arbeta kring temat fisk. Här hittar du lätt och inspirerande för dig och dina elever, fastän ni inte känner till så mycket om fisk på förhand. Materialet passar bäst för undervisning i åk 4-7, men kan anpassas till andra åldersgrupper vid behov. I denna lärarhandledning finns fakta i lättillgänglig form. Vi har fokuserat på förhållandena i regionen Kvarkenområdet, Bottenhavets och Bottenvikens kusttrakter och de vattendrag som rinner ut i brackvattenshavet. Fiskens inre liv, företagsfostran, hållbar utveckling, glosjöar som livsmiljö och fiskbullar stekta på stekhäll över öppen eld – här finns en mängd spännande och intressanta möjligheter till upplevelsebaserat, kollaborativt lärande i blå miljöer, samt fördjupning i klassrummet som efterarbete.
Tekijä(t): Kåll-Fröjdö Sara, Smeds Pia
Kieli:
  • ruotsi
  • Natur och Miljö
  • Luonnonvarakeskus
 

The Bergö Skills1

För att klara sig i skärgården (skären) behövs vissa färdigheter. I det här programmet så får ni prova på fem olika Bergö skills. Klarar ni av dem så har ni bra förutsättningar för att kunna bli skärgårdsbo! Samtidigt så får ni lära er några saker om Bergös historia och naturen ute i Kvarkens skärgård. Uppdragen är både sådana där man gör saker själv och sådana där ni måste hjälpas åt och samarbeta för att klara er! Nyckelord: rep, knop, farled, lots, artkännedom, bär, havsörn, kreativitet, dialekt, fåglar.
Tekijä(t): Berg Ida
Kieli:
  • ruotsi
  • Natur och Miljö
  • Bergö öråd