MATERIAALIPANKKI

Välke- verkoston yhteistyöseminaarit

Välke - verkoston yhteistyöseminaarit vuosilta 2009-2020

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Välkkeen Webinaari 28.10.2020: ”Lumoava luonto”

”Lumoava luonto – tietoa ja toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi” -webinaari tarjosi konkreettisia esimerkkejä materiaaleista, työkaluista ja toimenpiteistä tueksi kasvatus- ja ympäristötyöhön. Esitysmateriaalit löytyvät liitteinä.
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 31.10.2019: "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"

Seminaarissa saatiin tietoa ja esimerkkejä siitä, miten yhdessä mahdollistetaan kestävä tulevaisuus, sekä keinoja kohdata ympäristöongelmien nostattamat vaikeat tunteet sekä säilyttää toivon ilmapiiri. Seminaarin esitykset: Kestävämmin liikkuva tulevaisuus – Taneli Varis, Motiva Oy Uudet Kiertotalousmateriaalit alakouluille – HSY ja Heureka Yrityskylässä opitaan itse tekemällä –Päivi Kosunen, Talous ja nuoret TAT Kulkuri, kestävän liikkumisen lähettiläs, ympäristökasvatushankkeen kuulumiset – Kirsikka Pynnönen, Helsingin kaupunki Muovi kiertotaloudessa – Kari Aaltonen, Fortum RWS Ympäristötunteet ja niiden kanssa eläminen – Panu Pihkala
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 
Asiasanat:
Kestävä kehitys:

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Sitoumus 2050-hanke

Välke-ryhmän yhteisessä hankkeessa luodaan sitoumuksia ympäristökasvatuksen, - tietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseen. Hankkeessa rakennetaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia tarjoavan Sitoumus 2050 ohjelman palvelussa käytettäväksi erilaisia sitoumuspohjia, jotka suunnataan oppilaitoksille, yksityisille henkilöille, yrityksille, järjestöille, julkishallinnolle jne.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari: 7.11.2018 "Kiertotaloudella kestävään tulevaisuuteen"

Miten voimme yhdessä mahdollistaa kestävän tulevaisuuden? Mitä kiertotalous voi parhaimmillaan olla? Riittääkö kiertotalous? Näiden kysymysten ympärille keskittyi ”Kiertotaloudelle kestävään tulevaisuuteen” -seminaari 7.11.2018 Helsingissä. Tilaisuuden järjestivät Välke-ryhmä, puheenjohtajanaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, yhdessä pääkaupunkiseudun ja KUUMA-kuntien ekotukitoiminnan kanssa. Järjestelyistä vastasivat erityisesti Välke-ryhmästä Kierrätyskeskus, Suomen Ympäristöopisto Sykli, Fee Suomi ry, HSY sekä Luonto-liitto. Tilaisuus koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista.
Asiasanat:
Kestävä kehitys:

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Koulutuspäivä 8.5.2017: "Muutoksen lähteillä"

Välke-ryhmä järjesti Muutoksen lähteillä -koulutuspäivän ma 8.5.2017 Helsingissä Lapinlahden lähteellä. Ohjelma koostui kiinnostavista asiantuntijapuheenvuoroista ja toiminnallisista työpajoista esitellen luontolähtöisiä menetelmiä, materiaaleja sekä maistiaisia nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutuspäivä järjestettiin osana Uusimaaviikkoa ja se kokosi yhteen n. 90 aiheesta kiinnostunutta.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 11.11.2016: "Nuoret muutoksentekijöinä"

Välke-ryhmä järjesti Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 klo 9.00-14.00 Luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa. Koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa oli asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Nuorten ääni kuului puheenvuoroissa erityisen vahvana. Seminaari kokosi yhteen n. 70 aiheesta kiinnostunutta.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 24.9.2015: "Lataa luontoa - ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin edistäjinä"

Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke järjesti Lataa luontoa -seminaarin 24.9.2015 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä. Seminaari oli tarkoitettu kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Aamupäivällä tutustuttiin ekosysteemipalveluihin ulkona viidellä erilaisella elämyksellisellä rastilla. Lisäksi Hyrian lähihoitajaopiskelijat tarjosivat mahdollisuuden mittauttaa verenpaineensa. Iltapäivällä kuultiin luennot ekosysteemipalveluista ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tauoilla oli mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esiteltiin luontotoimintaa ja luontoa hyvinvoinnin lähteenä.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Koulutus 15.9.2015: "Mediaviestintää ja someilua"

Välke-ryhmä, Keski-Suomen ELY-keskus, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen luontokeskus Haltia järjestivät ympäristökasvattajille ja ympäristötietoisuuden edistäjille suunnatun Mediaviestintää ja someilua -koulutuksen 15.9.2015. Koulutus sisälsi luentoja ja käytännön harjoituksia siitä, miten rakennetaan onnistunutta mediaviestintää ja mitä some on ja mihin sitä voi käyttää.

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 5.11.2014: "Eväsreppu - ympäristöpäivä täynnä konkretiaa"

Välke-ryhmä järjesti yhteistyössä pääkaupunkiseudun ekotukitoiminnan kanssa seminaarin ”Eväsreppu – ympäristöpäivä täynnä konkretiaa!” 5.11.2014. Aamupäivällä kuultiin toimenpiteistä ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla. Iltapäivällä puhuttiin ajankohtaisista ruoka- ja ympäristökysymyksistä kuten ruokahävikistä, ruuasta vesistöihin päätyvistä typpipäästöistä ja mikromuoveista.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 6.5.2014: ” Vastuullisen yrittäjyyden rattailla”

Seminaari oli ensisijaisesti suunnattu pk-yrittäjille. Seminaarin järjestivät yhteistyössä Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen ympäristöopisto SYKLI osana Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla -hanketta.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 8.4.2014: ” Rattailla – Yhteistyöstä voimaa ympäristötietoisuuden ja vastuun lisäämiseksi”

Rattailla –hanke, Rattailla – toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla, järjesti yhteistyöseminaarin Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistäville toimijoille. Seminaarissa keskusteltiin Välke –verkoston toiminnasta ja kuultiin esitys siitä, miten hyvällä yhteistyöverkostolla luodaan vaikuttavuutta. Kuultiin, mitä tietoa Osaamispankista löytyy ja miten se auttaa osaltaan verkostoitumisessa. Saatiin tilannetietoa toimenpideohjelmasta ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla ja pohdittiin työpajassa, miten toimenpideohjelman tavoitteisiin päästään.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaarit 3.10.2013: ” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset” ja ”Yhteistyöllä eteenpäin”

Valtakunnalliset Ympäristökasvatuspäivät 3.-4.10.2013 Uudenmaan ympäristövastuullisuustoiminta oli mukana kahdella eri seminaarilla. VÄLKE-verkosto:” Kuuma tomaatti – ruoan ympäristövaikutukset”.-seminaari Ohjelma: Ruoan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutukset, J-M. Katajajuuri / MTT Foodweb: lounaslautasen ekolaskurin esittely ja sovellukset, T.Mattila / SYKE Tuusulan Oma Maa -osuuskunnan toiminta, J.Lassila, luomutuottaja ”Yhteistyöllä eteenpäin” –seminaarissa oli työpaja Uudenmaan alueellisesta kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyösuunnitelmasta liittyen VÄLKE-verkoston Rattailla-hankkeeseen.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 
Asiasanat:
Kestävä kehitys:

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 5.11.2012: ”Ympäristötietoinen Uusimaa –päivä”

”Elämää vedestä” muodosti seminaaripäivän teeman, ja päivä oli osa Uusimaa-viikkoa sekä Välke-ryhmän vesiensuojelun teemavuotta. Ympäristöministeri Ville Niinistö avasi seminaaripäivän. Luonnonhenget Näkki ja Wellamo kiertelivät seminaarivieraiden keskuudessa aamukahvilla ja kertoivat Itämeren tilasta. Päivän aikana jaettiin Uudenmaan ympäristöpalkinto, jonka sai Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli: ekotukitoiminta. Päivän suunnittelu oli tehty yhteistyössä Välke-ryhmän (Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän) kanssa, päävastuutahona oli Uudenmaan ELY-keskus.
Asiasanat:
Kestävä kehitys:

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 28.10.2010: ”Vaikuttavuutta ympäristökasvatukseen!”

Seminaarin alustuksissa pohdittiin mm. keinoja ympäristöviestin läpisaamiseen. Seminaarissa julkistettiin myös luonnosversio internettiin avattavasta Uudenmaan ympäristövastuullisuuden Osaamispankista ja keskusteltiin sen sisällöstä. Seminaarissa esiteltiin suunnitelmia perustettavasta Uudenmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmästä. Huom. seminaarin 1. osa liitteessä.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
 

Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”

Yhteistyöseminaarin pääteemana oli ympäristövastuullisuuden lisääminen yhteistyössä. Alustukset käsittelivät mm. yhteistyötä yhteiskunnan voimavarana sekä verkostoja yhteistyön edistäjinä. Seminaari kokosi yhteen 65 ympäristövastuullisuuden lisääjää Uudeltamaalta. Seminaarissa oli edustajia mm. alueen luontokouluista, kuntien ympäristötoimistoista, aluehallinnosta, yrityksistä, kouluista ja oppilaitoksista sekä useista järjestöistä.
Kieli:
 • suomi
 • Välke - ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä