MATERIAALIPANKKI

Yhdenvertaisuus - Jämställdhet

Yhdenvertaisuus kasvatuksessa - erilaisia näkökulmia opetukseen

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä

MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA? Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista. YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista + linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)

UngInfos digitala skolpaket

Luckan UngInfo erbjuder digitala skolpaket riktade till högstadier och andra stadiets utbildning. Tack vare dessa paket kan elever ta del av våra workshoppar även nu när vi inte har möjlighet att vara fysiskt på plats i skolorna. Vi erbjuder följande digitala skolpaket: Jämlikhet och respekt Nätrespekt Ledarskapsutbildning för vänelever och tutorer
Kieli:
 • ruotsi
 • Föreningen Luckan r.f.
 

Luonto kaikille -materiaalit1

Luonto kaikille -sivustolle on kerätty Esteetön Eräpolku (2018-2020) ja Luonto kaikille -hankkeiden (2018-2020) keskeiset materiaalit. LUKA -hankkeen (2018–2020) toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Paralympiakomitea sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Eräpolku-hanke toteutettiin yhteistyössä Esteettömyyskeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Sivustolta löytyvät mm. tuotekortit ja palveluopas. Kortteja on tehty kahdeksasta eri kohderyhmästä ja niiden avulla tapahtumanjärjestäjät pystyvät toteuttamaan erityisryhmille suunnattua luontotoimintaa. Lisäksi sivustolta löytyy videomateriaalia erityisryhmien luontotoiminnasta.
Tekijä(t): Aaltonen Anemone, Ihalainen Niina, Rissanen Petri
Kieli:
 • suomi
 • Suomen Paralympiakomitea
 • Metsähallitus
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen3

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen. Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota: 1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä 2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen. Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.
Tekijä(t): Kiminki Iida-Elina, Lappalainen Vilma
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • FEE Suomi
 

Tasa-arvo kasvatuksessa

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa. Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
 • Delegationen för jämställdhetsärenden
 

Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti1

Pohdituttaako oppilaitasi ilmastonmuutos tai pakolaisuus? Kaipaatko tukea yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn tai ensiavun opetukseen? Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löydät monipuolisia materiaaleja opetuksen tueksi kaikille kouluasteille. Teemoina ovat globaalikasvatus, sodan säännöt, yhdenvertaisuus, ensiapu ja terveys sekä ystävyys. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteutukseen.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen Punainen Risti
 

Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan

Käsikirja kaksi- tai monikieliseen vapaa-ajan- tai leiritoimintaan. Kirja on suunnattu yhdistyksille, vapaa-ajanohjaajille, järjestöille, joukkueille, ryhmille ja henkilöille, jotka toimivat erilaisen vapaa-ajantoiminnan parissa kahdella tai useammalla kielellä. Käsikirjan antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten jo pienillä muutoksilla toimintatapoihin voi kannustaa myönteisiin asenteisiin toisia kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, vahvistaa lasten kieli-identiteettiään ja kartuttaa heidän kielitaitoaan. Käsikirja on koottu Kaksi kieltä & luonto - hankkeen puitteissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa.
Tekijä(t): Slotte Anna, Maury Olivia, Lehtonen Noora
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Natur och Miljö
 • Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
 • Luonto-Liitto ry
 

Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.

Oppaan ideat, mallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä jokaiselle, joka haluaa parantaa ryhmien välisiä suhteita omassa lähiympäristössään. Opas on suunnattu erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kuten opettajille, kuntien monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, romani-, saamelais- tai vammaiskysymyksistä vastaaville työntekijöille. * avainkäsitteet ja muutamia yhteiskunnallisia teorioita. * ideoita toimintatapojen ja politiikkojen kehittämiseen paikallistasolla * ryhmien välisten suhteiden mittaamiseen ja seurannan periaatteisiin ja menetelmiin tutustuminen * erilaisia käytännön menetelmiä hyvien suhteiden edistämiseen
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Sisäministeriö/Inrikesministeriet
 

Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.

Harrastustoiminnan yhdenvertaisen edistämiseen tehty opas esittelee saavutettavuuden esteitä ja ratkaisuja niiden ylittämiseen.
Kieli:
 • suomi
 • Nuorten Akatemia ry
 

LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on LYKE-verkostolle tärkeä arvo. LYKE-verkostolla on yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen pohjalta tehty lyhyempi toimintaohje verkostolaisille. Suunnitelma on laadittu koko verkostoa osallistaen.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • LYKE-verkosto