MATERIAALIPANKKI

Ilo kasvaa ulkona!

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen tuottamia materiaaleja ja koulutuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen luontotoiminnan tueksi. (SYKLI ja Suomen Latu)

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen tuottamia materiaaleja ja koulutuksia varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen luontotoiminnan tueksi. Tulostettavia leikkejä #ULKOLUOKKA lajikorttien kanssa leikittäväksi, joissa mukana vasun oppimisen alueet. Hankkeen webinaarien äänitteitä, diasarjoja ja muuta koottua tukimateriaalia. Teemoina toiminta keväisessä luonnossa, retkirepun välineiden ja luonnonmateriaalien pedagoginen käyttö sekä metsäleikin pedagogiikka (laaja-alainen osaaminen).  

Repun julkaisija: Suomen ympäristöopisto SYKLI

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Ilo kasvaa ulkona - luontotoiminnan käsikirja1

Käsikirja on tarkoitettu kaikille luontotoiminnasta kiinnostuneille varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmille. Käsikirja toimii alkusysäyksenä luontotoiminnasta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona jo toimiville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut upea joukko alan ammattilaisia, tutkijoita, kouluttajia ja luontotoimintaa tukevia tahoja. Ilo kasvaa ulkona – tule mukaan!
Tekijä(t): Fågel Riina, Jussila Virpi, Sarkkinen Silja (toim.)
Kieli:
 • suomi
 • Suomen Latu ry.
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 

Ilo kasva ulkona -hankkeen Metsäleikki -webinaari3

Koulutuksessa käsitellään leikkiä pedagogisena kokonaisuutena. Kuinka laaja-alainen osaaminen toteutuu majaa rakentamalla? Miten vasu toteutuu majaa rakentamalla?
Tekijä(t): Ilo kasvaa ulkona -hanke
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Kevät -webinaari1

Napakan koulutuksen aikana saat ajankohtaista tietoa ja osaamista luontokasvatuksen tueksi sekä käytännönläheisiä vinkkejä keväisiin tutkimuksiin ja leikkeihin.
Tekijä(t): Ilo kasvaa ulkona -hanke
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Retkireppu -webinaari1

Mitä pakata mukaan retkireppuun, kun lähdetään lasten kanssa lähiluontoon? Käytännönläheisiä ideoita erilaisten luonnon - ja muiden materiaalien pedagogiseen käyttöön.
Tekijä(t): Ilo kasvaa ulkona -hanke
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Luontoleikkikortit varhaiskasvatukseen. Ilo kasvaa ulkona- hanke15

Ilo kasvaa ulkona- hankkeessa tuotetut luontoleikkikortit ovat jatkumo #ULKOLUOKKA- leikkikorteille. Niitä on tarkoitus käyttää yhdessä upeiden lajikorttien kanssa (ulkoluokka.fi/materiaalit). Leikkikortteja voi hyödyntää monin eri tavoin varhaiskasvatuksen luontotoiminnassa. Lajikortit itsessään sopivat niin ohjattuun kuin vapaaseen leikkiin, kuvittamaan metsässä luettavia satuja sekä musiikkihetkiin. Lajikorttien kauniit kuvat houkuttelevat lapsia tutustumaan Suomen luonnon eläin- ja kasvilajeihin iloisella tavalla. Leikkien myötä lasten motoriset taidot sekä luontosuhde vahvistuvat ja vasun oppimisen alueet toteutuvat kuin huomaamatta!
Tekijä(t): Ilo kasvaa ulkona - hanke
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Syksy -webinaari1

Ideoita ja inspiraatiota syksyiseen luontotoimintaan varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alkuopetukseen. Sisältää konkreettisia toimintavinkkejä sekä syksyisiä teemaideoita.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Ilo kasvaa ulkona -hankkeen Taaperot luonnossa -webinaari

Taaperot luonnossa -webinaari antaa runsaasti vinkkejä siihen, mitä tehdä luonnossa alle 3-vuotiaiden kanssa. Upea kattaus konkretiaa, käytäntöjä ja toimintavinkkejä!
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.
 

Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Luonto on ihmeellisen ihana kuunnellen, katsellen, haistellen, maistellen ja tunnustellen. Ilo kasvaa ulkona -aistikortit innostavat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ryhmiä luontoon liikkumaan ja oppimaan. Aistikorttien tehtäviä voi toteuttaa joko ilman materiaaleja tai hyvin vähillä materiaaleilla. Ilo kasvaa ulkona -aistikorttien leikit ja tehtävät tukevat monipuolisesti lasten kasvua ja kehitystä. Tehtävät saavat kehon liikkeelle ja mielikuvituksen lentoon!
Tekijä(t): Fågel Riina, jussila Virpi ja Laitinen Tuija
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 • Suomen Latu ry.