MATERIAALIPANKKI

Vesi

Toiminnallisia ulkonaoppimisen tehtäviä esikoululaisille

Veden laadun aistinvaraisia tutkimuksia ja mittaus- ja kelluntatehtäviä.  Vesipisarataidetta ulkona suoritettavana työnä. Veden kietokulku-leikki. Haavistelua ja tutustumista vesien selkärangattomiin.

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Veden laadun tutkimukset3

Ohjelmassa on kuvattu aistinvaraiset ja helpot veden laadun tutkimukset.
Tekijä(t): Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • Luontokoulu Kaisla / Lahden kaupunki
 • Jyväskylän luontokoulu / Jyväskylän kaupunki
 • Ekopaku-hanke
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Veden kiertokulku -leikki14

Veden kiertokulku Kerrataan lyhyesti veden kiertokulku. Leikissä oppilaat ovat vettä meressä, pilvessä ja joessa. Kaikille kolmelle roolille keksitään liikkeet (ja äänet). Alussa kaikki oppilaat ovat meressä. Kun kaksi merta esittävää oppilasta kohtaa, he pelaavat kivi-sakset-paperi -peliä. Se joka voittaa pääsee eteenpäin veden kiertokulussa ja muuttuu pilveksi. Hävinnyt jää mereen. Kun kaksi pilveä kohtaa, voittaja muuttuu joeksi ja häviäjä pysyy pilvenä. Kun kaksi jokea kohtaa, se joki joka voittaa muuttuu mereksi, se joka häviää pysyy jokena. Leikki jatkuu näin veden ikuisessa kiertokulussa, kunnes opettaja sen pysäyttää.
Kieli:
 • suomi
 • Porvoon luontokoulu
 

Vesipisarataide8

Tehtäviä ulkoluokkaan. Tehtävä sopii etätehtäväksi.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Vesitutkimuksia, kellunta3

Videossa esitellään yksinkertainen tehtävä, jolla tutkitaan esineiden kelluntaa.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 

Vesitutkimuksia, mittaus8

Videossa esitellään helppo tutkimus vesi-aiheesta. Sopii etäopetukseen.
Kieli:
 • suomi
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Vesien selkärangattomat1

Selkärangattomien eläinten tutkiminen järven rannalla on mielenkiintoista. Opetusohjelman kesto on kaksi oppituntia, joiden aikana tutkitaan ja leikitään opettavaisia leikkejä.
Tekijä(t): Aulikki Laine
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • Luontokoulu Kaisla / Lahden kaupunki
 • Jyväskylän luontokoulu / Jyväskylän kaupunki
 • Ekopaku-hanke
 

Vesiaiheinen oppitunti

Toimintatuokiokortti sisältää ohjeet toiminnallisen vesiaiheisen oppitunnin valmisteluun ja toteutukseen. Oppitunnin aikana koulun lähirannassa koetaan katiska, opetellaan kalalajeja ja pyydystetään planktonhaavilla vesieliöitä. Lisäksi petrimaljalle kerätään maanäytteitä ranta-alueelta. Evästauon/ruokailun jälkeen mikroskopoidaan vesi- ja maanäytteitä luokassa. Tavoitteena on 1) tutustua omaan lähivesistöön, saada elämyksellisiä kokemuksia ja vahvistaa luontosuhdetta, 2) oppia vesiluonnosta ja paikalliskulttuurista sekä 3) oppia tutkimusvälineiden käyttöä. Kesto: 2-2,5 tuntia
Tekijä(t): Kontio Heidi
Kieli:
 • suomi
 • Vanajavesikeskus