MATERIAALIPANKKI

Etäopiskelureppu 3. Vesistöt

Etäopiskeluun soveltuvia vesistöaiheisia materiaaleja. Taustatietoa, tunnistusoppaita, tehtäviä.. Päivitetty 23.4.2020

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Vesiluontokurssi Suuri Sininen2

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten. Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen. Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.
Tekijä(t): Nappu Niko, Kostamo Kirsi, Hemmi Anne, Westerbom Mats, Dernjatin Markus
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto
 

Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville

Opaskirja innostaa tutkimaan merenrantoja ja tarjoaa tietoa ja toimintavinkkejä. Samalla se on rantakasvio, lintu- ja kivilajiopas, sen avulla voi opetella Suomenlahden kalat tai vaikkapa kaupunkiympäristön lokkilajit. Ympäristöstään huolehtiva saa tietoa mikroroskaantumisesta ja voi kerrata tietojaan Itämeren valuma-alueesta. Levät, simpukat ja äyriäiset sekä hämmästyttävän kaunis plankton tulevat oppaan avulla tutuiksi.
Tekijä(t): Green Malva, Pajanen Kaisa, Soulanto Marjo
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
 • Luonto-Liitto ry
 

Testaa tunnistatko kalalajimme1

Testaa tunnistatko kalalajimme
Tekijä(t): Jensen Tiina, Laaksonen Juha
Kieli:
 • suomi
 • YLE
 

Testaa miten hyvin tunnet hauen ja kuhan

Nettitesti, jolla voit testata tietosi hauesta ja kuhasta.
Tekijä(t): Koskinen Pirjo
Kieli:
 • suomi
 • YLE
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Kiikarissa luonto: Järvet12

Kiikarissa luonto: Järvet kertoo järvien alkuperästä ja nykytilasta sekä kemiallisista ja biologisista ilmiöistä, joita tapahtuu vesissä sekä vesien ympärillä. Perehdymme myös järvien tulevaisuuteen. Miksi järvet ovat tärkeitä elämälle, ja mitä seuraa, jos vedet likaantuuvat ja lämpenevät liikaa? Filmin alussa kerrotaan lyhyesti veden fysiikasta, kemiasta sekä historiasta. Kesto: 12 minuuttia. Tuotanto: Passer Media
Tekijä(t): Helenius Sune, ohjaaja
Kieli:
 • suomi
 • Passer Media
 

Itämeren vieraslajit

Millaisia vieraslajeja Itämeressä on ja miten niiden leviäminen estetään.
Tekijä(t): Hongisto Salla
Kieli:
 • suomi
 • YLE
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen

Materiaaliin kuuluu lajikuvia ja harjoituskuvia. Tekijä on pyrkinyt kehittämään ympäristökasvatuksen kuvatukea ja sulauttamaan tietoja ja taitoja komminikoida kuvilla. Kuvien lisäksi matereaalissa on paljon monenlaisia toimintavinkkejä eritasoisille ryhmille. Siinä on retkirunkoja ja harjoituksia vesi- ja metsäympäristöön ja paljon kuvia ´vaihtoehtoisia esitystapoja varten. Materiaali sopii erityisryhmille, joiden sanallinen kommunikaatio on hidasta. Kuvat auttavat myös keskittymään ja herättävät kiinnostavia keskusteluita. Materiaalia on testattu kehitysvammaisilla, autisminkirjon ryhmillä ja maahanmuuttajilla. Se hyvä myös perheryhmillä.
Tekijä(t): Milla Tuormaa; kuvittajat:Laila Nevakivi, Milja Laine, Johanna Ahtinen
Kieli:
 • suomi
 • Kiertävä luontokoulu Naakka
 

Pinkka: Lajintuntemuksen oppimisympäristö3

Pinkka on eliöiden tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö. Pinkan nimi viittaa nipuiksi koottuihin kuiviin kasvinäytteisiin, joihin perehtymällä kasveista kiinnostuneet ovat perinteisesti opiskelleet lajintuntemusta. Pinkan laajasta kuva- ja tekstitietokannasta koostetaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja tai opinto­kokonaisuuksia – virtuaalisia näytepinkkoja.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo, LUOMUS
 • Helsingin yliopisto
 

Perämeren vesikasvio

Materiaali esittelee suomeksi lähes kaikki pohjoisella Perämerellä esiintyvät vesiputkilokasvit, yleisimmät levät ja vesisammalet. Lisäksi oppaasta löytyy lista muista alueella esiintyvistä lajeista, joista ei ole valokuvia tai herbaarionäytteitä.Tämän kasvion tarkoitus on antaa yleiskuva pohjoisen Perämeren vesikasvillisuudesta ja viedä lukija vaikkapa sitten nojatuolimatkalle vedenalaiseen maailmaan. Materiaalista pdf-tiedosto, sekä mobiiliversio, jota on helpompi selata esim maastossa.
Kieli:
 • suomi
 • Metsähallitus
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 

Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia3

Sivulla on veden elämään liittyviä opetusohjelmia liittyen veden laatuun ja monenlaisiin veden eliöihin. Mukana on printattavat materiaalit, mm. kosteikkokortit, joita voi käyttää veteen liittyvien ravintoverkkojen opiskelussa. Opetusohjelmat VEDEN LAADUN TUTKIMUKSET VESIEN SELKARANGATTOMAT VESIELAINTEN TUTKIMISTA JA DIGIKUVAUSTA IHMINEN JA VESI VESIKASVIT VESILINNUT VESIELIOIDEN RAVINTOVERKKO Opetusohjelmien liitteet ravintoverkko-lomake Lintulahdet Life-hankkeessa tuotetut kosteikkokortit - kosteikkokortit ohje - kosteikkokortit linnut 1,2 - kosteikkokortit nisäkkäät, sammakot, matelijat, kalat - kosteikkokortit hyönteiset,hämähäkit,nilviäiset - kosteikkokortit kasvit,plankton Vesiaiheen opetuksen suunnittelua
Tekijä(t): Laine Aulikki, Hiltunen Pauliina, Vappu Ormio
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
 • Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset
 • Ekopaku-hanke
 • Lintulahdet Life -hanke
 • Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
 

Veden kiertokulku juliste13

Veden kiertokulun juliste.
Tekijä(t): USGS
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ranska
 • saksa
 • ruotsi
 • Suomen ympäristökeskus SYKE
 • USGS
 

Erilaisia elinympäristöjä1

Samalla rannalla voi olla monenlaisia elinpaikkoja, joissa erilaiset eliöt viihtyvät. Rannan monimuotoisuudesta saa käsityksen etsimällä näitä elinympäristölaikkuja. Video on tuotettu osana Freshabit LIFE IP -hanketta. Lue lisää: wwf.fi/rannalla
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Silkkiuikun kesä2

Silkkiuikun kesä on tunteikas kertomus monimuotoisesta, ravinteikkaasta ruoikkolahdesta, jossa uikku on yksi sen näkyvimmistä lintulajeista. Seuraamme uikkujen elämää, niiden iloja ja suruja sekä opimme tuntemaan muita jännittäviä eläimiä ja kasveja, jotka eläävät uikkujen rinnalla rehevöityvässä vesiympäristössä. Kesto: 12 minuuttia. Tuotanto: Passer Media.
Tekijä(t): Helenius Sune, ohjaaja
Kieli:
 • suomi
 • Passer Media
 

Erilaisia elinympäristöjä

Sivustolle on koottu Ekolokero-ohjelman eri elinympäristöistä kertovat jaksot. Suomen luonto tarjoaa eläimille ja kasveille runsaasti erilaisia elinympäristöjä: metsiä, soita ja vesistöjä. Monet lajit ovat sopeutuneet myös ihmisen rakentamaan ja muokkaamaan ympäristöön.
Tekijä(t): Salovaara Risto, Laaksonen Juha
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Järvimaisemissa

Sivusto ja siihen liittyvä video kannustavat tarkkailemaan lähijärvesien elämää. Videolla tutustutaan suomalaiseen järvimaisemaan ja sen asukkeihin kuten vesimittareihin, kuikkaan, koskeloon ja majaviin. Perustuu ohjelmaan Ekolokero.
Kieli:
 • suomi
 • YLE Oppiminen
 

Vesistöt ja ruoka1

Puhdas, makea vesi on arvokas luonnonvara ja elämän perusehto – kaikki elävät eliöt tarvitsevat sitä pysyäkseen hengissä. Vesivaroja tarvitaan juomaveden lisäksi muun muassa maatalouteen, energiantuotantoon, teollisiin prosesseihin, kuljetukseen ja virkistykseen. Tilavuudeltaan vesi on ylivoimaisesti eniten käytetty luonnonvaramme. Veden riittävyyteen ja laatuun liittyvät kysymykset koskettavat maanviljelyä ja ruoantuotantoa läheisesti. Tässä tekstissä käsitelläänkin monelta kantilta vesiensuojelun ja ruoantuotannon yhteisiä ongelmakohtia, sekä toimia joilla näitä ongelmia voidaan maataloudessa ratkaista.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Puutarhakasvatus.fi