MATERIAALIPANKKI

Saumaton Perämeri -hankkeen reppu

Tietoa pohjoisesta Perämerestä lajioppaiden ja mielenkiintoisien blogitekstien kautta.

Pohjoisen Perämeren luontoa on kartoitettu ja tutkittu Suomen ja Ruotsin välisenä yhteistyönä kolmivuotisessa hankkeessa. Aikaan on saatu mm. lajioppaita ja blogi-kokoelma. Reppuun on koottu SEAmBOTH-hankkeen julkaisemat lajiteokset (kaksi englannin kielistä ja yksi suomen kielinen lajiopas), sekä blogikokoelma, johon on koottu kaikki hankkeen aikana julkaistut blogit. 

Repusta saa ajankohtaista tietoa pohjoisen Perämeren lajistosta, sekä siitä kuinka tutkimusta tehdään.  

Repun julkaisija: Metsähallitus

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

SEAmBOTH-blogs

SEAmBOTH-hanke on julkaissut blogeja viikoittain, ja ne on nyt taitettu helposti luettavaan pdf-muotoon. Blogit kertovat kuinka merta kartoitetaan käytännössä, kattaen monen erialan ihmisen näkökulmat. Osa blogeista kertoo Perämerellä esiintyvistä lajeista, uniikeista habitaateista ja mielenkiintoisista paikoista. Suurin osa teksteistä on englanniksi, mutta osa on suomeksi. Materiaali sopii Perämeren luonnosta opettamiseen, ja tutkijan työhön tutustumiseen. Hankkeen päättyessä loput blogit lisätään julkaisuun.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Metsähallitus
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • SGU
 • GTK
 

Perämeren vesikasvio

Materiaali esittelee suomeksi lähes kaikki pohjoisella Perämerellä esiintyvät vesiputkilokasvit, yleisimmät levät ja vesisammalet. Lisäksi oppaasta löytyy lista muista alueella esiintyvistä lajeista, joista ei ole valokuvia tai herbaarionäytteitä.Tämän kasvion tarkoitus on antaa yleiskuva pohjoisen Perämeren vesikasvillisuudesta ja viedä lukija vaikkapa sitten nojatuolimatkalle vedenalaiseen maailmaan. Materiaalista pdf-tiedosto, sekä mobiiliversio, jota on helpompi selata esim maastossa.
Kieli:
 • suomi
 • Metsähallitus
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 

Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay

Materiaali esittelee joitakin tärkeimpiä pohjoisen Perämeren putkilokasvi-, levä- ja näkinpartaislajeja, niiden ekologiaa ja funktiota englanniksi.
Kieli:
 • englanti
 • Metsähallitus
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 

Marine species of the Northern Bothnian Bay

Materiaali esittelee pohjoisen Perämeren yleisimmät vesikasvit, levät, vesisammalet ja muutaman selkärangattoman valokuvien ja lyhyiden englanninkielisten tekstien avulla. Sisällysluettelosta pääsee suoraan lajisivulle ja sieltä taas takaisin sisällysluetteloon.
Kieli:
 • englanti
 • Metsähallitus
 • Länsstyrelsen Norrbotten