MATERIAALIPANKKI

Luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa -kurssin materiaaleja. Reppuun kootaan kaikki kurssilla käytetyt ja suositellut opetusmateriaalit.

Repun julkaisija: WWF Suomi

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Haapapuun seuralaiset3

Asuntona haapa: löytyykö kaikille kavereille koti? Vuosisata metsässä -oppitunnin aikajanaharjoituksessa hyödynnettävät kortit. 26 kpl A5-kokoista lajikorttia, joiden avulla havainnollistetaan miten haapa tarjoaa kodin eri lajeille eri elämänvaiheissaan. Harjoituksen ohje löytyy Vuosisata metsässä -opppitunnin harjoituksia -dokumentista. Lisäksi tarvitset Haapa eri ikäisinä -kortit (liitemateriaaleissa).

Vuosisata metsässä -oppitunti2

Millainen onkaan lahopuun salattu elämä? Metsäluonnon monimuotoisuuteen tutustuttava toiminnallinen oppitunti, joka keskittyy erityisesti haavan ja lahopuun merkitykseen metsälajiston elinolosuhteiden luojina. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden koulukiertueen aineistoa.

Luonnon monimuotoisuus - mitä se on?1

Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu kertoo.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Nuorten vieraslajitalkoo-opas2

Nuorille suunnattu opas vieraslajitalkoiden järjestämiseen. Oppaasta saat perustiedot vieraslajeista, apua niiden tunnistamiseen sekä ohjeet talkoiden järjestämiseen.
Tekijä(t): Parkkima Tiina
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 • Allergia-, iho- ja astmaliitto
 

Suuri rantaseikkailu 4

Suuri rantaseikkailu on alakouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Vesistömysteeri 2

Vesistömysteeri on yläkouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Erilaisia elinympäristöjä1

Samalla rannalla voi olla monenlaisia elinpaikkoja, joissa erilaiset eliöt viihtyvät. Rannan monimuotoisuudesta saa käsityksen etsimällä näitä elinympäristölaikkuja. Video on tuotettu osana Freshabit LIFE IP -hanketta. Lue lisää: wwf.fi/rannalla
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Saimaan kuutti ja lumiukko3

Saimaan kuutti ja lumiukko on WWF:n ympäristökasvatusmateriaali erityisesti esikoulujen käyttöön. Markus Majaluoman kirjoittama ja kuvittama hauska satu sopii johdannoksi norppa-aiheeseen. Materiaaliin kuuluu lisäksi erillinen opettajan opas.
Tekijä(t): Majaluoma Markus
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas4

Opettajan opas sisältää tehtäviä ja harjoituksia esikoululaisille saimaannorppaan liittyen. Tutkimustehtävillä havainnoidaan luonnon ja ilmaston merkitystä. Liikunnallisilla leikeillä eläydytään norpan elämään. Väritys- ja askartelutehtävissä samoja teemoja työstetään käden taitoja harjoitellen.
Tekijä(t): Aarnio-Linnanvuori Essi, Majaluoma Markus
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Syitä monimuotoisuuden suojeluun -taulut2

Seitsemän erilaista syytä, joiden vuoksi luonnon monimuotoisuutta tulisi suojella. Taulut soveltuvat luonnon monimuotoisuuden merkityksen eettiseen pohdintaan oppilasryhmän tai aikuisten kanssa. Mukana ehdotus taulujen käyttötavaksi sekä keskustelun herättelykysymyksiä. A4-koko. Tulosta yksipuoleisina.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

WWF:n metsävaikuttamisopas

Metsien suojelussa pätee sama totuus kuin elämässä ylipäätään: yhden ihmisen toiminnalla voi olla parhaassa tapauksessa valtava merkitys. Sinäkin voit vaikuttaa julkisten metsänomistajien, kuten valtion, kuntien ja seurakuntien, toimintaan. Yhteydenotto oikeisiin tahoihin tai asian tuominen esille mediassa voivat esimerkiksi säästää lähimetsäsi avohakkuulta. Oppaassa kuvaamme valtiota, kuntia ja seurakuntia metsänomistajina ja avaamme niiden metsiä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi neuvomme, mitä sinä voit tehdä kirittääksesi näitä suuria metsänomistajia suojelemaan metsiä ja metsäluontoa.