MATERIAALIPANKKI

Toivon näkökulma ilmastokasvatuksessa

Toivoa, hyviä uutisia ja aktiivista asioihin vaikuttamista lääkkeeksi ilmastoahdistukseen! Vinkkejä ilmastoahdistuksen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn

Erilaisia vinkkejä kasvattajille siitä, miten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita (sisältäen ilmastoahdistus) voisi käsitellä eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa. Kyseessä on lyhyt näytepala laajemmasta materiaalista, joka julkaistaan talven aikana BMOL:n "Toivoa ja toimintaa"-hankkeen sivulla. Olennaisia aiheita: - Lyhyt muistilista keskusteluille ilmastotunteista - Luettelo tilanteista, joissa ilmastotunteita nousee paljon pintaan - Hätäapua ilmastomielenosoitusten jälkihoitoon
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
 

Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku1

Luontokeskus Haltian yhteydessä oleva reitti ja materiaali, jossa sovelletaan ympäristökasvatus-harjoituksia ja kohdataan erilaisia ympäristötunteita. Materiaali on taustaltaan kristillinen, mutta se on pyritty laatimaan niin, että myös muita elämänkatsomuksia omaavat ihmiset voisivat sitä käyttää. Sisältää turvallisessa kehystyksessä myös ympäristöahdistuksen käsittelyä. Tekstit ovat ilmaiseksi käytössä citynomadi-sovelluksessa. Haltiasta voi lainata myös paperivihkoa. Tekstit julkaistaan loppuvuodesta 2018 myös ruotsiksi ja englanniksi.
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 

Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?3

Kymmenen käytännön vinkkiä, jotka perustuvat monitieteelliseen tutkimukseen eri maissa tuotetuista vastaavista materiaaleista. Sisältää linkkejä ja kirjallisuustietoja.
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 

10 suositusta ympäristöahdistuneelle3

Tutkimuksen ja käytännön toiminnan pohjalta kirjoitetut 10 ohjetta siihen, miten vaikeita ympäristötunteita voi kohdata. Kaksi mahdollista käyttötapaa: 1) ympäristökasvattajan itsereflektio ja jaksamisen ylläpitäminen 2) session rakentaminen siten, että ryhmässä keskustellaan näistä ohjeista. Esimerkiksi siten, että ensin 1-2 ohjetta per pienryhmä, sitten pienryhmien ajatuksia ja ohjaajan kommentteja, ja sen jälkeen yhteiskeskustelu jos aikaa on. On tärkeää päättää tällainen työskentely vapauttavaan liikkeeseen, esimerkiksi luontoon menemiseen ja/tai yhteiseen lauluun. Vaadittava aika: vähintään 75 min. Välineet: ohjeet paperille.
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 

Kirja ympäristöahdistuksesta ja toivosta 3

Yleistajuinen tietokirja, jonka avulla voi käsitellä omia ympäristötunteitaan ja lisätä ymmärrystään aiheeseen liittyvistä ilmiöistä. Teos auttaa esimerkiksi ymmärtämään lasten ja nuorten ympäristötunteita. Kirjan lopussa on erikseen soveltava teologinen epilogi (kristillinen). Kirja sisältää lukukohtaiset kirjallisuusvinkki-luettelot. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen teos aiheesta ja myös kansainvälisesti harvinainen opus.
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 

Hyvien uutisten näyttely5

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.
Tekijä(t): Haavisto Antti
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa1

Materiaali tarjoaa jokaiselle työkaluja puhua lasten ja nuorten kanssa aikamme suurista ja pienistä ympäristöongelmista rakentavalla tavalla, tunteet huomioiden. Nämä 10+1 työkalua tarjoavat keinoja keskustella asiasta kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Materiaalin on koonnut Haltian luontokasvatus- ja asiakaspalveluhenkilöstö. Lähteet ovat tutkija Panu Pihkala, tutkija Maria Ojala sekä Haltian henkilöstön oma pedagoginen ja kokemusosaaminen ympäristökasvatuksesta.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
 

Pieni opas ilmastokasvatukseen

6-sivuinen Pieni opas ilmastokasvatukseen tarjoaa helppolukuisen johdatuksen ja tiiviin kokoelman kaikille opettajille ja kasvattajille soveltuvia käytännön vinkkejä ilmastokasvatukseen. Materiaali on julkaistu kaikille avoimeen käyttöön VIhreä lippu -ohjelman verkkosivuilla, tiivistelmänä ohjelman laajemmasta Ilmastonmuutos-teemamateriaalista. Sisältö: - Mikä ilmastokasvatus? - Miten puhua ilmastonmuutoksesta lapsille ja nuorille? - Ilmastotunteet ja toivo - Käytännön ilmastotekoja kouluille ja päiväkodeille - Ilmastovaikuttajaksi kasvaminen - 8 askelta vaikuttavaan ilmastokasvatukseen - Toimintavinkkejä ilmastokasvatukseen - Pikakartoitus
Tekijä(t): Salminen Pihla
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • FEE Suomi
 

Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa2

Open ilmasto-opas on hyvä apu opettajan oman tietämyksen kartuttamiseen, mutta sen materiaalit on pääosin suunnattu aineenopettajille ja lasten sijaan nuorille. Tälle sivulle on on listattu joitakin yleisen tason vinkkejä siihen, millä tavoin ilmastonmuutoksesta voi lasten kanssa keskustella. Sivun lopussa on myös tehtäväideoita.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas