MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutos 7.-9.lk. WWF:n MOK osa2/2

WWF:n monialaiset oppimiskokonaisuudet: Ilmastonmuutoksen teemareppu luokille 7 - 9.

Eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Jotta vakava teema ei ajautuisi maailmanlopun maalailuksi, kaikille yhteisenä aktiviteettina kannattaa hyödyntää Hyvien uutisten näyttelyä. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

7. luokka: Ilmastonmuutos lautasella. Aiheena ilmastojärjestelmä ja hiilen kierto sekä vastuulliset ruokavalinnat.

8. luokka: Energia ja ilmastonmuutos. Aiheena energiatuotannon ilmastovaikutukset, energiatehokkuus ja energian säästö sekä kestävä liikkuminen.

9. luokka.: Globaali oikeudenmukaisuus. Aiheena ilmastonmuutos ja kestävä kehitys sekä kestävä kulutus.

Tämä reppu on osana seuraavia monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK):

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Hyvien uutisten näyttely5

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.
Tekijä(t): Haavisto Antti
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille3

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Pallon paras ruoka -pelikortit1

40 korttia, 4-6 pelaajaa, peliaika n. 20 minuuttia Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällisin että huomioisi oikeudenmukaisuuden maailmassa. Peli soveltuu parhaiten nuorille, jotka ovat iältään 13-vuotiaista ylöspäin, sekä aikuisille. Peli on julkaistu ensimmäisen kerran 2012 ja kortit on päivitetty vuonna 2018.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus

Vastuullista ruoka-annosta etsimässä. Diaesitys, jossa esitellään aterioita ja kerrotaan mitä ne sisältävät. Oppilaiden tehtävänä on pohtia kuinka ilmastoystävällinen kukin ateria on ja mistä tämä voisi johtua, sekä miettiä mitä muita tärkeitä näkökulmia kuhunkin ateriaan liittyy.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Ilmastonmuutos kemian opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Kemian opetuksessa ilmastonmuutosta pohditaan tutustuttaessa ilmakehän rakenteeseen, kasvihuonekaasujen rakenteeseen ja toimintaan sekä pohdittaessa energiantuotantojärjestelmäämme. Kemian opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa. Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri kemian näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas
 

Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys3

Vuoden 2015–2016 koulukiertueen PowerPoint-esitys, jossa kannustetaan pohtimaan omaa energiankäyttöä. Sisältää värikkäitä kuvia ja havainnollistavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat ohjaavat pohtimaan kestävää arkea.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Mihin 1 kWh riittää? -kortit3

30 korttia, joissa on jokaisessa kuvattu yhden laitteen käyttöaika 1 kWh:n energiamäärällä. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja miten niiden aiheuttamaa energiankulutusta voi vähentää. Tulostus kaksipuolisena.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

10 myyttiä aurinkoenergiasta

Aurinkoenergian tuotantoon Suomen olosuhteissa liittyy paljon myyttejä. Tässä esityksessä pohditaan millä myyteistä on todellisuuspohjaa ja millä ei.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Fysiikan osaaminen on keskeistä ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa. Tärkeitä osa-alueita, ovat mm. lämpö- ja sähköoppi ja ilmastoon ja sen muuttumiseen liittyvää tietoa esitetään paljon lukujen ja yksiköiden kautta ja fysiikka oppiaineena on avainasemassa näiden opettamisessa. Fysiikan opettajalla onkin tärkeä rooli ilmastokasvattajana. Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri fysiikan näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas
 

Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys4

Värikäs ja informatiivinen diaesitys kestävän kehityksen periaatteiden esittelemiseen. Esitys sisältää runsaasti tietoa maailman tilasta ja kestävän elämäntavan ratkaisuista sekä pohdintatehtäviä oppilaille. Liitteenä on myös dia dialta etenevät muistiinpanot, joiden avulla esitys on helppo pitää.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Naturewatch Ostoksilla

Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluatte tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka-, vaate- tai lelukaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyvät Vastuullisen kuluttajan testi sekä Kulutustarina maailmalta sopivat joko oppitunnille tai vaikka kotitehtäväksi.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Tarinoita muuttuvalta planeetalta1

WWF:n kokoama joukko kertomuksia ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista, ihmisistä eri maissa ja heidän mahdollisuuksistaan toimia paremman maailman puolesta. Se sopii niin koulujen aamunavausmateriaaliksi kuin lasten ja nuorten arvokeskustelujen pohjaksi kouluissa ja järjestöissä. Tarinoihin liittyy keskustelemiseen innostavia toiminnallisia harjoituksia ohjeineen.

Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti

Tähän tehtäväpakettiin on koottu harjoituksia, joiden avulla tarinakokoelman aiheet heräävät eloon. Mukana on tehtäviä moneen tarpeeseen – muun muassa draamaa, arvokasvatusta, taidetta sekä ulkona tehtäviä harjoituksia. Tehtävien avulla voidaan katsoa elämää uudesta näkökulmasta, työstää tarinakokoelman aiheita, pohtia toimintatapojamme ja tehdä uusia oivalluksia.
Tekijä(t): Hiltunen, Jaana
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen1

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa kehitettiin lukuvuoden 2018-2019 aikana paljon ilmastokasvatukseen sopivaa tehtävää ja pohdittavaa, sekä materiaaleja näiden tueksi. Materiaaleja voi hyödyntää eri oppiaineissa. Materiaalit on suunnattu pääosin yläkouluun ja lukioon, mutta soveltuvin osin niitä voi hyödyntää myös isompien alakoulun oppilaiden kanssa. Tässä tehtävät on esitelty siten, että myös ne, jotka eivät päässeet opekoulutuksiimme mukaan, voivat saada harjoituksista kaiken hyödyn irti.
Kieli:
 • suomi
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
 

Ilmastoneuvottelut yläkoulussa3

Julkaistava materiaali “Ilmastoneuvottelut yläkoulussa, ohje ilmastoneuvotteluiden järjestäjälle” antaa yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville mahdollisuuden valmistella ja järjestää kaksoistunnin mittainen ilmastoneuvottelusimulaatio. Nuoret osallistuvat neuvotteluihin rooliryhmien edustajina. Neuvottelujen tavoitteena on saada sovituksi ilmastosopimus kaksoistunnin loppuun mennessä.
Tekijä(t): Hakala Kerttu, Silkelä Elina
Kieli:
 • suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Savon piiri ry
 

Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt

Valoa matematiikan ja fysiikan tunneille. Laskekaa, kuinka monta aurinkopaneelia tarvitaan juuri teidän koulun katolle.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi