MATERIAALIPANKKI

Vesien suojelu

Mitä minä voin tehdä lähiympätistöni tilan parantamiseksi. Materiaaleja kestävästä elämäntavasta ja ympäristön suojelemisesta ja veden kiertokulusta (Jalkarannan koulun MOK)

Tämä reppu on osana seuraavia monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK):

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Hyvien uutisten näyttely5

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.
Tekijä(t): Haavisto Antti
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Vesistöt ja ympäristön suojelu

Karttatehtävät on suunnattu yläkouluun ja lukioon maantieteen oppiaineeseen. Tehtävissä tutkitaan valuma-alueiden muotoutumista sekä pohjavesialueiden sijoittumista. Lisäksi tutustutaan oman kotipaikkakunnan luonnonsuojelukohteisiin.
Tekijä(t): Riihelä Juha
Kieli:
 • suomi
 • Turun kaupunki, TOP-keskus
 • Turun yliopisto, maantieteen ja geologian laitos
 

Vesijalanjälki tuotekortit3

Korttien avulla voidaan vertailla eri elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuottamiseen tarvittavan veden määrää. Ne havainnollistavat vesijalanjäljen käsitettä tuttujen tuotteiden avulla.

Itämerisuunnistus Pandan polku2

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Pienimpien kanssa tarvitaan aikuista lukuavuksi. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • WWF Suomi
 

Itämerisuunnistus WWF polku2

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa. Voit tulostaa A3- tai A4 -kokoisena.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • WWF Suomi
 

Kiertotaloustesti

Testaa, millainen on sinun tyylisi pelastaa maapallo! Meillä on paljon mahdollisuuksia valita ympäristön kannalta fiksusti arjessa, koulussa ja töissä. Testaa, millainen on sinun tyylisi kuluttaa luonnonvaroja kestävästi ja kiertotalouden mukaisesti.
Kieli:
 • suomi
 • YLE
 

Open ruokaopas1

Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa monista näkökulmista. Materiaali on tehty aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi. Opas tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia. Aihetta käsitellään biologian, fysiikan, historian, katsomusaineiden, kemian, kotitalouden, kuvataiteen, maantieteen, matematiikan, terveystiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmista. Lämpimästi tervetuloa mukaan innostumaan vastuullisen ruuan teemoista!
Kieli:
 • suomi
 • Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
 

Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys4

Värikäs ja informatiivinen diaesitys kestävän kehityksen periaatteiden esittelemiseen. Esitys sisältää runsaasti tietoa maailman tilasta ja kestävän elämäntavan ratkaisuista sekä pohdintatehtäviä oppilaille. Liitteenä on myös dia dialta etenevät muistiinpanot, joiden avulla esitys on helppo pitää.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Kiertotalouden keksinnöt koulussa

Sivustolla esitellään kiertotalouden keksintöjen tekeminen pedagogisena lähestymistapana kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa.
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto
 

Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!

Joulukuussa herkutellaan kotimaisella kalalla ja Itämeriystävällisellä ruoalla. Kampanjan ideana on saada ihmiset syömään ja tarjoamaan muille Itämeriystävällistä ruokaa, eli kotimaista villikalaa ja kasviksia. Opitaan ruoan merkityksestä ympäristölle. Itämeriystävällinen ruoka on ilmaston kannalta hyvä valinta. Kestävästi kalastettu Itämeren kala on tällä hetkellä ainoa tapa poistaa ravinteita Itämerestä. Syömällä kerran viikossa silakkaa voit neutralisoida omat jätevesipäästösi Itämereen. Tarvittava aika 120 min. Järjestä Itämeriystävällinen juhlalounas, esimerkiksi yhdessä kotitaloustuntien kanssa.
Tekijä(t): Vallila Hannamari
Kieli:
 • suomi
 • YLE
 

VESIKRIISIESITE 20191

Julkisessa keskustelussa harvoin nousee esille, että on meneillään globaali makean verden kriisi, joka on kääntymässä katastrofiksi. Silloin harvoin, kun vesikysmyksiä käsitellään, puhutaan juomavedestä ja sanitaatiosta, tai jostain rajatusta alueesta. Makean veden globaali kriisi ei kuitenkaan synny vettä juomalla, vaan tuotannossa. Samalla olennaista on, kuinka paljon makeaa vettä ihmiskunta kuluttaa kokonaisuudessaan, ja mistä tämä kulutus muodostuu. Maan ystävien vuoden 2019 Vesikriisiesite avaa ongelmakokonaisuutta helposti ymmärrettävällä tavalla. Vuoden 2011 esitteestä saa täydentäviä lisätietoja.
Tekijä(t): Työryhmä Liisa Uimonen, Tanja Pulliainen, Tuuli Mäkinen, Sade Hiidenkari, Olli-Pekka Haavisto.
Kieli:
 • suomi
 • Maan ystävät ry
 

Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista1

Miltä näyttää kouluruoka, jonka hiilijalanjälki on puolitettu? Kouluruoka 2030- kokeilussa laskettiin sekä testattiin käytännön kouluruokailussa eri tapoja kouluruoan hiilijalanjäljen vähentämiseen. Lopputuloksena julkaistiin toteutettavissa oleva malli, jossa 6 viikon ruokalistan ilmastovaikutus on puolitettu.
Tekijä(t): Kortetmäki Teea, Saralahti Ilja
Kieli:
 • suomi
 • Ympäristöministeriö
 • Tampereen yliopisto
 • Muuramen ravitsemuspalvelut
 

Earth Hour - tehtäviä oppitunneille3

Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä tehtäviä, jotka sopivat pidettäväksi Earth Hour -viikolla maaliskuun lopussa.
Tekijä(t): Emma Kurenlahti ja Siiri Jaakkola
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa1

Materiaali tarjoaa jokaiselle työkaluja puhua lasten ja nuorten kanssa aikamme suurista ja pienistä ympäristöongelmista rakentavalla tavalla, tunteet huomioiden. Nämä 10+1 työkalua tarjoavat keinoja keskustella asiasta kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Materiaalin on koonnut Haltian luontokasvatus- ja asiakaspalveluhenkilöstö. Lähteet ovat tutkija Panu Pihkala, tutkija Maria Ojala sekä Haltian henkilöstön oma pedagoginen ja kokemusosaaminen ympäristökasvatuksesta.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
 

Elämäntapatesti1

Testaa, oletko uhka vai mahdollisuus? Ovatko elämäntapasi ympäristön puolella vai sitä vastaan? Pikatestin tuloksena saat sinulle räätälöityjä vinkkejä, joilla säästät aikaa ja rahaa sekä parannat elämänlaatuasi. Ja luonto kiittää!
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • ruotsi
 • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 

Tutkimusretkellä koulussa1

Tutkimusretkellä koulussa -oppimateriaali johdattaa teidät tutustumaan omaan kouluunne ja arvioimaan sen ympäristöystävällisyyttä. Pääsette vaikuttamaan koulunne ympäristöasioihin ja muuttamaan maailmaa yksi koulu kerrallaan.
Tekijä(t): Känkänen, Katariina
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Vesi ja ihminen - erottamattomat

Kymmenen tehtävää ja koetta liittyen veden laatuun ja käyttöön. Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke.
Tekijä(t): Vääränen Päivi, Ormio Vappu
Kieli:
 • suomi
 • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi13

Kymmenen koetta ja tehtävää liittyen veden kiertoon. Aineisto syntyi Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeessa.
Tekijä(t): Vääränen Päivi, Ormio Vappu, Haapanen Jakke
Kieli:
 • suomi
 • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Veden kiertokulku -leikki14

Veden kiertokulku Kerrataan lyhyesti veden kiertokulku. Leikissä oppilaat ovat vettä meressä, pilvessä ja joessa. Kaikille kolmelle roolille keksitään liikkeet (ja äänet). Alussa kaikki oppilaat ovat meressä. Kun kaksi merta esittävää oppilasta kohtaa, he pelaavat kivi-sakset-paperi -peliä. Se joka voittaa pääsee eteenpäin veden kiertokulussa ja muuttuu pilveksi. Hävinnyt jää mereen. Kun kaksi pilveä kohtaa, voittaja muuttuu joeksi ja häviäjä pysyy pilvenä. Kun kaksi jokea kohtaa, se joki joka voittaa muuttuu mereksi, se joka häviää pysyy jokena. Leikki jatkuu näin veden ikuisessa kiertokulussa, kunnes opettaja sen pysäyttää.
Kieli:
 • suomi
 • Porvoon luontokoulu
 

Veden kierto ja vesihuolto Tampereella1

Veden kierto ja vesihuollon perusasiat hauskana ja visuaalisena esityksenä. Luonnossa tapahtuvaan veden kiertoon löytyy opetusmateriaalia, mutta vesihuoltojärjestelmää ei juuri esitellä, etenkään paikallisesti. Tampereen Veden toteuttamassa Prezi-esityksessä nämä kulkevat käsi kädessä. Oppilaat voivat käydä esityksen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti läpi. Materiaali vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: - mistä tulee Tampereen ja lähikuntien juomavesi? - mihin käytämme vettä? - miten vesi saadaan liikkumaan ylimpään asuinkerrokseen? - mitä jäteveden puhdistamolla tapahtuu? - mikseivät järvet tyhjene, kun niistä otetaan vettä?
Tekijä(t): Huhta Matti, Mustaniemi Liisa, Kettunen Riitta
Kieli:
 • suomi
 • Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
 • Tampereen Vesi