MATERIAALIPANKKI

Vesitutkimuksia

Vesitutkimuksia (Jalkarannan koulun MOK)

◦Veden laatu, lämpötilan mittaukset, lumen syvyys, jään paksuus 

◦Olomuodot: myös  jää, lumi! 

◦Mitä kaikkea vesielementin kanssa voi tutkia? 

◦Näkökulmana monialaisuus!

 

Tämä reppu on osana seuraavia monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MOK):

Repun julkaisija: Jalkarannan koulu, Lahti

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä

Näkösyvyyden mittaus secchi levyllä
Kieli:
  • suomi
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Pohjois-Savon ELY-keskus
 

Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?5

Puhdas vesi on terveyden elinehto ja täten myös yksi tärkeimmistä luonnonvaroista. Puhtaan veden saanti on meille arkipäiväinen asia, mutta laajemmin tarkasteltuna noin 470 miljoona ihmistä elää vakavasta veden pulasta kärsivillä alueilla. Myös jäteveden käsittelyssä tulee olla tarkkana. Saastunut vesi vahingoittaa sekä ihmisiä että ympäristöä. Tällä sivustolla tarkastellaan, miten jätevettä voidaan puhdistaa. Lisäksi sivulta löytyy työohje aiheen ongelmalähtöiseen käsittelyyn. Työohjeesta on tehty myös video. StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Kieli:
  • suomi
  • StarT
 

Vesi ja ihminen - erottamattomat

Kymmenen tehtävää ja koetta liittyen veden laatuun ja käyttöön. Elämän vesi - veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke.
Tekijä(t): Vääränen Päivi, Ormio Vappu
Kieli:
  • suomi
  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys: