MATERIAALIPANKKI

Itämeri tutuksi

Materiaaleja Itämeri-aiheen käsittelyyn kaikenikäisille.

Repun julkaisija: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Vesiluonnon värityskirja4

Itämeren vedenalaisen luonnon värityskirja. Tulosta ja väritä. Sähköisessä materiaalissa linkkejä lisämateriaaliin.
Tekijä(t): Nappu Niko (toim.), Dernjatin Markus, Hemmi Anne, Kostamo Kirsi, Westerbom Mats
Kieli:
  • englanti
  • suomi
  • ruotsi
  • Helsingin yliopisto
  • John Nurmisen säätiö, Puhdas Itämeri
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto:

Itämerisuunnistus WWF polku2

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa. Voit tulostaa A3- tai A4 -kokoisena.
Kieli:
  • englanti
  • suomi
  • ruotsi
  • WWF Suomi
 

Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin1

Suomen rannikon mittainen merenalainen luontopolku tutustuttaa meren pinnan alaiseen luonnon monimuotoisuuteen, meren ominaispiirteisiin eri alueilla ja Itämeren lajistoon Suomen rannikolla. Materiaaliin kuuluu prezi-esitys ja alakouluille suunnattu "Ihmeellinen Itämeri" tieto- ja tehtävävihkonen sekä yläkoulujen ja lukion opettajille suunnattu tieto-vihkonen avuksi materiaalin opetuskäytön suunnitteluun.
Tekijä(t): Green Malva, Halmeenmäki Elisa, Hammar Eeva, Soulanto Marjo, visuaalinen ilme: prezi Muuks creative, oheismateriaalit: Jan Rosström
Kieli:
  • suomi
  • Luonto-Liitto ry
 

Vesiluontokurssi Suuri Sininen2

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten. Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen. Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.
Tekijä(t): Nappu Niko, Kostamo Kirsi, Hemmi Anne, Westerbom Mats, Dernjatin Markus
Kieli:
  • suomi
  • Helsingin yliopisto
 

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.
Tekijä(t): Soulanto Marjo, von Boehm Mari, ovaska Matti, Sunikka Johanna, Rintala Elsa, Luukkonen Katri
Kieli:
  • englanti
  • suomi
  • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
  • Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
  • Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
  • Hyria koulutus Oy
 

Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville

Opaskirja innostaa tutkimaan merenrantoja ja tarjoaa tietoa ja toimintavinkkejä. Samalla se on rantakasvio, lintu- ja kivilajiopas, sen avulla voi opetella Suomenlahden kalat tai vaikkapa kaupunkiympäristön lokkilajit. Ympäristöstään huolehtiva saa tietoa mikroroskaantumisesta ja voi kerrata tietojaan Itämeren valuma-alueesta. Levät, simpukat ja äyriäiset sekä hämmästyttävän kaunis plankton tulevat oppaan avulla tutuiksi.
Tekijä(t): Green Malva, Pajanen Kaisa, Soulanto Marjo
Kieli:
  • suomi
  • Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
  • Luonto-Liitto ry
 

Suuri rantaseikkailu 4

Suuri rantaseikkailu on alakouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Vesistömysteeri 2

Vesistömysteeri on yläkouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto

Itämeri-osio sisältää tietoa merenhoidosta, Itämeren suojelusta, sen tilasta ja seurannasta. Osiossa esitellään myös merentutkimusta Suomessa.
Kieli:
  • suomi
  • Ympäristöministeriö
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
 

Itämeren vedenalaiset äänimaisemat

Itämeren vedenalaiseen äänimaisemaan kuuluu alati lisääntyvä melu.
Kieli:
  • suomi
  • Suomen ympäristökeskus SYKE
 
Asiasanat:
Ympäristö ja luonto: Kestävä kehitys:

Itämeren suojeluvinkit

Itämeren suojeluvinkit- vihko. Mitä minä voin tehdä?
Tekijä(t): ItämeriViestijät
Kieli:
  • suomi
  • Suomen ympäristökeskus SYKE