Luennot ympäristökasvatuksesta

Kuvaus

Niina Mykrän vuonna 2021 valmistunut väitöskirja ”Peruskoulu ekologista kestävyyttä edistämässä – toiminnanteorieettinen tutkimus koulun monitasoisesta muutoshaasteesta” käsittelee ekologisen ekstävyyden edistämistä ympäristö- ja koulutuspolitiikkojen tasolla, opetussuunnitelman sisältöjä ekologisen ekstävyyden näkökulmasta sekä koulun arjen dilemmoja ja kehitysmahdollisuuksia ekologisen kestävyyden suhteen. Tulen mielelläni luennoimaan näistä aihepiireistä toiminimiyritykseni kautta.

Linkki palveluun
Kieli
  • suomi