MATERIAALIPANKKI

Salaperäinen suo/ Stina Antila

1. Teema: Tutustuminen suohon (retki)

2. Kohderyhmä (ikätaso): 2. luokka oppilaat (7-9-vuotiaita)

3. Oppilaiden osallistaminen: : Oppilaat toimivat sekä koko luokka yhdessä että etukäteen jaetuissa noin  4 hengen ryhmissä (oppilaita yhteensä 23)

4. Koulun ulkopuolinen yhteistyö:Koronan takia ei mahdollista

5. Tavoitteet: Kaikille jäisi positiivinen omakohtainen kokemus suosta 

 1. Sisältötavoitteet
 • Oppiainekohtaiset tavoitteet: Suo –määritelmä, millainen elinympäristö se on ja  mitä lajeja siellä on
 • Toimintakulttuuria kehittävät tavoitteet: Yhdessä liikkuminen, ryhmässä toimiminen, tutkimusten ja omien havaintojen tekeminen

 1. Taitotavoitteet
 • Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen: opitaan uusia käsitteitä, tehdään omia havaintoja ja nimetään syntyneitä tunteita, opitaan  uusia asioita ja työtapoja, herätellään ajattelua uusille kysymyksille

  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: päivästä kirjoittaminen, toisten kanssa yhdessä toimiminen, osallistuminen leikkeihin

  Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot: retkellä liikkuminen ja tavaroista huolehtiminen, liikenteessä liikkuminen, oikeanlaisten varusteiden pakkaaminen, eväiden syöminen ja niiden roskien käsittely

  Monilukutaito: arviointimonisteen täyttäminen (taulukko), erilaiset suohon liittyvät kuvat ja tekstit, runot, sadut/tarinat, tiedonhakeminen tekstistä, vastausten kirjaaminen

  Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: valokuvien lataaminen kännykästä Google Driveen ja kuvien tallentaminen ja tulostaminen

  Työelämätaidot ja yrittäjyys: sinnikkyyden harjoittaminen (pitkä matka kävellä), ryhmässä toimiminen, tehtävien jakaminen ja tekeminen ja oman vastuun kantaminen

  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: luonnossa liikkuminen, oman toiminnan vaikutus luontoon (mistä kuljetaan, mitä poimitaan ja miksi ei poimita), luonnon kunnioittaminen (eläinten koti, kasvien tärkeys)

 • Työskentelytaidot: ryhmässä työskentelytaidot, havaintojen tekeminen
 • Arviointiosaamisen kehittäminen:havaintojen tekeminen ja oman tekemisen arviointi- miten osallistuin- mitä opin- mitä haluan oppia lisää

6. Toimintatavat

Leikit

Tutkimustehtävät

Tunnelmointi ja aistihavaintojen tekeminen

7. Välineet

Kortit

Luupit ja suurennuslasit

Mittasauva ja köysi

Kännykkä kuvaamista varten

Itsearviointimonisteet

Lajikortit

Suo-bingopohja

 

8. Arviointimenetelmät

 1. Itsearviointi: Itsearviointi: haluaisin kokeilla oppilaiden kanssa ryhmän kanssa itsearviointia tekemällä – tyyliin mikä sujui , mitä opittiin- mitä halutaan oppia lisää  - miten yhteistyö sujui -voi olla haastavaa ja siksi myös oppilaan itsearviointi varalle –kielitaidon puute asettaa haastetta (opettajan laatima moniste)
 2. Opettajan jatkuva arviointi : Opettaja seuraa ja taltioi päivän kulkua, opettaja kerää oppilaiden palautteen ja tekee havaintoja, opettaja kirjaa päivän päätteeksi Wilmaan merkinnät oppilaille päivän kulusta

9. Prosessin reflektointi

Retkeen valmistaudutaan. Luetaan etukäteen aiheesta.

Tehdään retki suolle, jonka aikana opettaja ohjaa ja seuraa ryhmän toimintaa. Tehdään retken tehtävät ja nautitaan luonnossa olosta. Koululle palatessa kysellään miten päivä sujui.

Seuraavana päivänä koululla palataan retkellä nähtyihin ja koettuihin asioihin. Jos oppilailla heräsi kysymyksiä, voidaan etsiä niihin vastauksia ja kerrata suon lajeja ja tehdä niistä vihkoon kivat kuvat. Jos on mahdollisuus ladata oppilaiden kuvia koulun tietokoneeseen, voidaan katsella kuvia ja tehdä kuvaamataidon työ esimerkiksi kihokeista tai suomarjapurkit.

Mietitään vielä asioita joita suolla on:

 Mikä tekee suosta suon? Miten se eroaa esimerkiksi metsästä.

Mitä eläimiä siellä asuu?

Millaisia kasveja siellä on?

Miksi suot ovat tärkeitä?

Suoretkeen liittyen voisi oppilaille antaa viikon kirjoitusläksyksi päiväkirjatyyppisen kirjoitelman tekemisen eli kerro retkipäivästä omin sanoin.

Avaa reppu napsauttamalla sen nimeä.

 1. Salaperäinen suo
 2. #ULKOLUOKKA-lajikortit