MATERIAALIPANKKI

Virkisty Vesijärvestä!

 VIRKISTY VESIJÄRVESTÄ!

Kohderyhmä

Lahden Jalkarannan koulun 1.-6.luokkien oppilaat

 

Sisältötavoitteet

- Ymmärrän Vesijärven arvon.

- Osaan hyödyntää Vesijärveä ympäristöystävällisillä tavoilla ympäri vuoden.

- Opin miten järviä suojellaan.

 

Taitotavoitteet

- laaja-alaiset taidot:

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen hallinta
 • L4 Monilukutaito
 • L5 Tieto- ja viestistäteknologinen osaaminen
 • L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
 • L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

Yhteistyö

 - Vesijärvi-säätiö

Reflektointi

Rakenne

Tehdään soluauloissa:

4. & 6. luokka: SYKSY

3. & 5. luokka: TALVI

1.-2. luokat: KEVÄT

Aikataulu

Marraskuu:

- 13.11. koko koulun Vesijärvi-luento (vierailija Vesijärvi-säätiöstä), samalla esitellään MOK ja annetaan ohjeistus luokkien pelipohjan käyttöön sekä valokuvanäyttelyyn.

- pelipohja luokkiin (Vesijärven kartta), jossa rastipisteet vuoden tapahtumista

- valokuvanäyttely aiheena Syksyinen järvi

- Luokissa katsotaan Tarinoita järvestä- syksy järvessä YLE Areena.

 • 4. ja 6. luokkien oppilaiden tekemä Kahoot

- Luokissa katsotaan Vesijärvi-säätiön diasarjat.

- Kahoot

Tammikuu:

- Vesijärvi-aiheisen räpin teko (ilmastonmuutos) luokissa (joka luokalta tuotos)

Helmikuu:

- Luokkiin ohjeistus talvi-kokonaisuudesta

- veden olomuotojen sekä erityisesti veden ja jään tutkimista ulkona luokittain

- pilkkiminen ja rusettiluistelu joko luokittain tai liikuntatunneilla

- Mitä järvessä tapahtuu talvella?- tehtäviä/ tutkimuksia

- 14.2. oppilaskunnan Ystävänpäivätilaisuus

 • luokkien räppien esitys
 • oppilaskunta juontaa

Maaliskuu:

- kalalajien tunnistaminen ongintana sisällä

- tutustuminen Vesijärven suojelu- tietoiskuun (Mitä minä voin tehdä- näkökulmalla) 3. ja 5. luokkien solun pienryhmätilassa

- Vesijärvi-säätiön videon katselu

Huhtikuu:

- luokkien juliste Vesijärven lintulajista

Toukokuu:

- Sibelius-talon MOK-gaala 5.5.

- vesilintujen  bongailu ja tunnistus

- lintuviikon hyödyntäminen (lintuseinä)

 • päivän lintu (Tunnistuskilpailu)
 • päivän luontoääni keskusradiosta

- kevätjuhla Vesijärvi-teemalla

Suurin osa toteutuksesta ennen 5.5? 

Käytännön toteutus

Vesijärven kunnon kautta lähestymme positiivisesti Lahden kaupungin MOK-teemaa ilmastonmuutosta.

Luonnon tutkimus on ilmastomuutoksen tutkimista.

Paikallisuus tärkeää!

Elämyksellisiä juttuja vuoden varrelle

Millä teoilla Vesijärvi voisi jatkossakin hyvin?

Yhdistetyt luokka-asteet valmistelevat muille luokille oman vuodenaikansa kokonaisuuden?

syksy (4. ja 6.lk): (L4, L5, L6, L7)

Toteutus:

- valokuvanäyttely aiheena Syksyinen järvi

 • Luokka käy kuvaamassa syksyistä rantaa ja järveä.
 • Luokassa valitaan kolme parasta kuvaa, jotka tulostetaan koulun yhteiseen näyttelyyn.

- Luokissa katsotaan Tarinoita järvestä- syksy järvessä YLE Areena

 • 4. ja 6. luokan oppilaat tekevät Kahootin aiheesta

- Luokissa katsotaan Vesijärvi-säätiön diasarjat


talvi (3. ja 5.lk): (L1, L3, L6, L7)

Toteutus:

ulkona ja sisällä

-          3. ja 5.luokat hommaavat välineet ja materiaalit sekä varauskalenterin helmikuun ensimmäiseksi viikoksi

-          luokat/luokka-asteet toteuttavat parhaaksi näkemänään ajalla (sää, lukujärjestys)

-          helmi-maaliskuussa

Sisältö:

ulkona:

-  jään ja lumen tutkiminen (Sadun materiaalit)

-  veden olomuodot

- pilkkiminen Vesijärvellä, hoitokalastus ajatuksella (säävaraus)

- rusettiluistelu (kalalajit Etsi sama kalalajia oleva kaveri) liikuntatunneilla

- Mitä järvessä tapahtuu talvella?

sisällä:

- kalalajit (tunnistaminen, ”onginta” sisällä)    

- mahdollinen ulkopuolinen asiantuntija (Vesijärvisäätiö, LUMA-keskus, vedentutkimussalkku)

- Vesijärven suojelu (Mitä minä voin tehdä?- näkökulma)

 • konkreettinen esimerkki siitä, mitä Vesijärvessä tehty
 • tietoisku esim. pienryhmätilassa

- video (Vesijärvisäätiö)

 •  videoon liittyviä tehtäviä    

-  Mitä järvessä tapahtuu talvella?      


kevät (1-2.lk): (L1, L3, L4, L7)

Sisältö:

- Vesilintujen  bongailu ja tunnistus

- luokkien juliste Vesijärven lintulajista

- liveseuranta?

- lintuviikon hyödyntäminen (lintuseinä)

 • päivän lintu (Tunnistuskilpailu)
 • päivän luontoääni keskusradiosta

- ideoita:

 • mosaiikkilinnut
 • vesilintujuliste
 • linturetki (bongaus)
 • vesilinnun liveseuranta
 • tutustuminen Vesijärven linnustoon
 • lintutanssi
 • lintuperformanssi
 • lintuviikko (aamunavaukset, äänen tunnnistaminen, lajituntemus, "päivän lintu" tms.
 • lisätietoa esim. Birdlife.fi

- Loppuhuipentumana kevätjuhla teemalla Vesijärvi

Dokumentointi?

·    esim. koulun aulaan näkyville esim. verkko, pelipohja tms., johon kerätään käydystä kokonaisuudesta vaikka tehtyjä tuotoksia, kuvia, tutkimusraportteja jne.

·    oppilaista assarit: valokuvaajat

Pohdittavaa: Miten osallistamme oppilaat?

Ideoita:

- Luokkiin kartta Vesijärvestä, johon merkitty pisteet ja tapahtumat

- Oma Räppi

- kirjoitustehtävä Vesijärvestä

- runoja Vesijärvestä

- kuvaamataitonäyttely (Vesijärvi kaikkina vuodenaikoina)

- koko koulun talvipäivä Vesijärven jäällä (hiihto, luistelu, pilkki, makkaranpaisto, rusettiluistelu (kalamerkeillä "Etsi kalakaveri)

- loppujulkaisu (Teos/ digikoonti)

- valokuvaus

- tyhy virkistys

- kevätjuhlassa MOK-materiaalin hyödyntäminen

Muut materiaalit:

 

MOKin julkaisija: Jalkarannan koulu, Lahti