Takaisin hakuun
picture_as_pdf

Mitä piilee talousvedessä?

Liitemateriaalit
Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia veden laatuun vaikuttavista
ioneista ja miten niiden pitoisuuksia voidaan mitata
ionikromatografialla. Työssä on myös tarkoitus oppia muista
veden laatuun vaikuttavista tekijöistä kuten pH. Työ on
kehitetty yhteistyössä Metrohm Oy:n kanssa.
Työ sopii lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta
ja ryhmän koosta. Opiskelijat voivat tuoda tutkimusta varten
oman vesinäytteen. Ionikromatografissa käytetään valon
ominaisuuksiin perustuvaa detektoria (Kansainvälinen valon
vuosi 2015).

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin