Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Tekijät
Arjanne Satu, Huldén Pekka, Leinonen Matti, Liimola Anne, Lähdesmäki Seija O., Pirttilä Ilari
Julkaisuvuosi
2007
Kuvaus

Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät. Niihin pyritään koulun, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyönä. Kirjassa on valmiita harjoituksia eri-ikäisille oppijoille.

Asiasanat
arvokeskustelu
elämyksellisyys
kasvatus
keruutuotteet
kestävä kehitys
kokemuksellisuus
kulttuuri
kulttuuri-identiteetti
lapsilähtöisyys
lukio
luonnon monimuotoisuus
luonnonvarat
luonto
luontosuhde
metsäekosysteemit
metsäluonto
metsäntutkimus
metsäohjelmat
metsät
metsätalous
metsäteollisuus
metsien suojelu
opetus
oppiaineet
oppimisympäristö
perusopetus
puunjalostus
puut
tehtävät
varhaiskasvatus
virkistyskäyttö
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • ruotsi
  • suomi