Materiaalin julkaisija
Tekijät
Nina Jolkkonen-Porander
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus

Materiaali sisältää tekstejä, tehtäviä, digipelejä ja retkipaketteja. Sen tavoitteena on tutustua kulttuuri- ja kulttuuriympäristö -käsitteisiin, syventää tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista. Materiaalissa pohditaan, miten luonnon-olosuhteet, asutus ja elinkeinot ovat kytköksissä toisiinsa. Tehtävät ohjaavat tiedostamaan, mikä asuinympäristössämme on tärkeää ja arvokasta sekä ymmärtämään, että kulttuurimaisema muuttuu koko ajan elinkeinojen, asumisen ja yhteiskunnan muuttuessa. Erityiskohteeksi on valittu Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema sen sisältämien erityisten arvojen vuoksi.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • ruotsi
  • suomi