Materiaalin julkaisija
Tekijät
Suurkuukka Heli
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus

Yläasteikäisille suunnatun materiaalin tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät elämän riippuvuuden erilaisista kosteikoista [soista, virtavesistä, järvistä ja merenrannoista], tutustuvat niiden monimuotoisuuteen ja oppivat arvostavat kosteikkoja. Materiaalin avulla voi toteuttaa oppitunteja, kosteikkoaiheisen viikon tai koulun yhteisen monialaisen Kosteikkokonferenssin.

Opettajan materiaali sisältää:
– Perustietoa kosteikoista
– Visoja ja linkkejä muihin materiaaleihin
– Oppituntitehtäviä
– Kosteikkopeli
– Ideoita työpajoihin
– Kosteikkokonferenssiviikon ohjeet

Tulostettavat lisämateriaalit:
– Kosteikkosanakortit
– Liikuntapelikortit

Asiasanat
avoimet oppimateriaalit
biodiversiteetti
hydrologialife
joet
kosteikko
kosteikkojensuojelu
kosteikkokonferenssi
kosteikkomok
kosteikkopeli
kosteikot
lintujärvet
luonnonmonimuotoisuus
luonnonsuojelu
merenrantakosteikot
MOK
monialaisuus
oppimispelit
peli
pelikortit
suot
verkkopelit
vesieliöt
vesistöjen tila
vesistöt
virtavedet
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Muu
  • peli
  • Video
Kieli
  • suomi