MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Pistetään luonto purkkiin

Tekijäorganisaatio(t)
Valtakunnallinen LUMA- keskus: Lasten luonnontieteellinen verkkolehti Jippo
Tekijä(t)
Jussila Terttu
Sijainti (URL-osoite)
http://www.ejippo.fi/teemat/luonto-purkissa
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Tulostettava työohje

Lisätietoa suljetusta ekosysteemistä

Julkaisuvuosi
2008
Kuvaus
Harjoituksessa rakennetaan oma suljettu ekosysteemi ja tutkitaan sen toimintaa. Luonto koostuu monista erilaisista osista: kasveista, eläimistä, sienistä, kivistä, maasta, vedestä, valosta ja lämmöstä. Kaikki nämä osat vaikuttavat muihin osiin. Ekosysteemiksi kutsutaan tietyn alueen luontoa. Tässä työssä ekosysteemi tehdään lasipurkkiin, joka suljetaan tiukasti kannella. Koska tämä ekosysteemi on erotettu suljettuun purkkiin muusta luonnosta, sitä kutsutaan suljetuksi ekosysteemiksi.Tarvikkeet: suuri lasi- tai muovipurkki (läpinäkyvä, tiiviisti suljettava), soraa tai hiekkaa, multaa, kasveja, pieneliöitä, vettä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku