MATERIAALIPANKKI

Vedenpuhdistamo luonnonmateriaaleista

Tekijäorganisaatio(t)
Valtakunnallinen LUMA- keskus: Lasten luonnontieteellinen verkkolehti Jippo
Sijainti (URL-osoite)
http://www.ejippo.fi/teemat/tutki-ja-ihmettele-vedensuodatin-luonnonmateriaaleista
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Opettajan ohje

Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
Oletko joskus miettinyt, miten pohjavesi muodostuu? Harjoituksessa tutkitaan ja havainnollistetaan luonnonmateriaalien suodatusominaisuuksia, veden kiertokulkua ja veden puhdistusta. Suodatukseen vaikuttaa suodatinmateriaalikerroksen paksuus, suodatettavan veden virtausnopeus, suodatinmateriaali ja sen huokoskoko. Harjoitukseen tarvitset:
-läpinäkyviä muovimukeja, joiden pohjassa on reikiä
-läpinäkyviä, ehjiä muovimukeja
-erilaisia maaperän materiaaleja, kuten hiekkaa, soraa, sammalta, savea, kariketta jne.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku