MATERIAALIPANKKI

Liikkumissuunnitelma kouluille

Tekijäorganisaatio(t)
HSL - Helsingin seudun liikenne
Sijainti (URL-osoite)
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/kestavat-kulkutavat/oppilaitoksille
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Meidän koulun liikkumissuunnitelma (alakoulu)

Liikkumissuunnitelman pohja (alakoulu), Word

Liikkumissuunnitelman pohja (alakoulu), PowerPoint

Opas koulun liikkumissuunnitelmaan (yläkoulu, toinen aste)

Liikkumissuunnitelman pohja (yläkoulu, toinen aste), Word

Liikkumissuunnitelman pohja (yläkoulu, toinen aste), PowerPoint

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus
Koulujen liikkumissuunnitelma kannustaa viisaaseen liikkumiseen. Sen avulla voidaan tarkastella päivittäisiä liikkumistottumuksia ja muuttaa niitä kestävämpään suuntaan. HSL on tuottanut liikkumissuunnitelman laatimisen avuksi ohjekirjat, joista omat versionsa alakouluille / yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppaat on suunnattu HSL-alueen oppilaitoksille, mutta sitä voivat hyödyntää myös muut oppilaitokset. Oppaita käytetään yhdessä HSL:n tuottaman liikkumissuunnitelman työpohjan – kanssa (Word/PowerPoint).
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku