MATERIAALIPANKKI

Eränkäynti tutuksi -opetuspaketti eli Eräpassi

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Tekijä / tekijät:
Vuollet Johanna
Sijainti (URL-osoite)
http://www.erapassi.fi
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Lapset ja nuoret pääsevät parhaiten tutuiksi eränkäyntiin suorittamalla Eräpassin. Se on koululaisille, opiskelijoille, monenlaisille eräaiheisille kerhoille ja muille kiinnostuneille suunnattu opetuspaketti.

Tehtäviä on neljälle eri ikäkaudelle: 1. – 3. lk., 4. – 6. lk., yläkoulu ja lukio. Eräpassi koostuu neljästä aihekokonaisuudesta, joita ovat luonnossa liikkuminen, jokamiehen oikeudet, kalastus ja riistanhoito. Tehtävät löytyvät pdf -tiedostoina ikäkausi- ja aihealuelinkkien takaa. Eräpassi sisältää sisällä ja ulkona suoritettavia tehtäviä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku