MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Luonnon öiset kulkijat

Tekijäorganisaatio(t)
YLE Oppiminen
Tekijä(t)
Rundgren Helen
Sijainti (URL-osoite)
http://oppiminen.yle.fi/luontoa-harrastamaan/luonnon-oiset-kulkijat
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2010
Kuvaus
Sivustolla on tietoa eri yöeläimistä ja lyhyitä videoita. Eläinten vuorokausirytmit ovat kehittyneet erilaisiksi pikkuhiljaa evoluution seurauksena. Sarjassa esitellään yöeläimiä ja selvitetään, mitä eri aisteja ne käyttävät etsiessään ja saalistaessaan ravintoa öisillä retkillään. Perustuu ohjelmaan: Luonnon öiset kulkijat. (Här kommer nattdjuren).
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku