MATERIAALIPANKKI

Suomatkailuopas

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Tekijä / tekijät:
Lipponen Olli, Wiiskanta Mari, Ranta Rosa, Luhta Jorma, Niemi Minna
Sijainti (URL-osoite)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/suomatkailuopas.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2005
Kuvaus
Tämä opas esittelee, miten Suomeen on syntynyt ja kehittymässä eräs luontomatkailun alahaara, suomatkailu. Tarkoituksena on katsella soita ja suomatkailua mahdollisimman laajasti, antaa tietoa suomatkailun aihepiireistä sekä myös aivan konkreettisia ideoita ja idean alkuja. Opas on syntynyt suometsäerämaa Life-projektissa, jonka tavoite oli pohtia, mitä mahdollisuuksia Natura 2000-alueilla olisi luontomatkailussa, niiden käyttöön liittyviä rajoitteita unohtamatta. Opasta voi soveltaa myös muille kuin tässä projektissa mukana olleille soille - yli aluerajojen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku