MATERIAALIPANKKI

Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Oulun Diakonissalaitos
Sijainti (URL-osoite)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/air-luontopaiva.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Raportti kokemuksista työhyvinvointitapahtumien järjestämisestä luontoympäristössä

Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
Raporttiin on koottu tietoa Oulun seudulla toteutetun Air-hankkeen mielenterveyskuntoutus- ja syrjäytymisen ehkäisy -osiossa järjestetyistä luontopäivistä. Tutkimuksen osoittavat, että luonnolla ja luonnossa liikkumisella on lukuisia positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Luontopäivien myötä haluttiin pilotoida luonnon hyödyntämistä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Luontopäivien kohderyhmänä olivat Oulun Dilakonissalaitoksen kuntoutusprojektit Tsemppi, Huusko ja Kitu. Myöhemmin mukaan tuli myös projekti Starttipaja.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku