MATERIAALIPANKKI

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto - tehtäviä koululaisille

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Sijainti (URL-osoite)
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/pallasyllas-koululaisille.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
Julkaisuun on koottu tehtäviä koululaisille. Opettajien kannattaa tutustua tehtäväpakettiin etukäteen ja tulostaa omalle ryhmälle soveltuvat tehtävät. Tehtäviä on kolmesta eri teemasta: luontokeskuksen näyttelyt ja kuvaesitys, vatikurun luontopolku sekä poronhoitokulttuuri. Perusnäyttely Metsästä paljakalle ja kuvaesitys Elämää Pallas-Ounastunturilla tutustuttavat alueen luontoon, kasvi- ja eläinlajeihin, kulttuuriin ja alueen historiaan. Helppokulkuisella Vatikurun luontopolulla (3 km) esitellään tunturiseudun elämää ja kulttuuria.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Lappi
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku