MATERIAALIPANKKI

Vinkkejä liikunnan ja terveystiedon opetukseen

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Tekijä / tekijät:
Auravuo Minna
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kierratyskeskus.fi/files/71/liikunta_terveystieto.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2007
Kuvaus
Opetusvinkkejä liikunnan ja terveystiedon tunneille. Ympäristövastuullisuus, liikunta ja terveyden edistäminen kulkevat käsi kädessä. Liikunnalla ja urheilulla on ympäristövaikutuksia. Urheilun aiheuttama ympäristökuormitus vaihtelee lajeittain,
mutta jokainen harrastaja voi omilla valinnoillaan vaikuttaa myös ympäristön tilaan. Vaikka materiaali on vanha, monia tehtävistä voi hyvin toteuttaa vielä 2020-luvullakin.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku