MATERIAALIPANKKI

Talousmetsän kierto

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Metsäyhdistys ry
Tekijä / tekijät:
Suomen Metsäyhdistys, julisteen ja vihkon kuvat Heikki Kiuru
Sijainti (URL-osoite)
http://www.smy.fi/materiaali/talousmetsan-kierto/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Ekonomiskogens kretslopp

Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Talousmetsän kierto -oppimateriaali koostuu julisteesta, siihen liittyvästä tehtävävihkosta sekä powerpoint-esityksestä. Ppt-esitys kertoo, miten talousmetsiä hoidetaan ja mitä tuotteita puusta tehdään. Kertomus on laadittu niin suppeaksi, että se voidaan käsitellä yhden oppitunnin aikana.

Julisteessa on kuvattuna metsän elinkaaren lisäksi mm. eri metsänhoitotoimenpiteitä, metsänkäyttömuotoja, metsästä saatavia tuotteita, fotosynteesi ja hiilen varastoituminen puuhun. Se soveltuu opetuksen tueksi metsäasioita käsiteltäessä. Siihen liittyy myös tehtävävihkonen.

Julisteen voi tilata osoitteessa: https://www.lyyti.in/Tilauslomake
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku