MATERIAALIPANKKI

Metsät ja ilmastonmuutos -oppimateriaali

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Metsäyhdistys ry
Tekijä / tekijät:
Pessala Suvi
Sijainti (URL-osoite)
http://www.smy.fi/materiaali/metsat-ja-ilmastonmuutos/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Skogen och klimatförändringen

Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus
Metsät ja ilmastonmuutos materiaalissa on kolme erilaista powerpoint-esitystä: 1) Suppein versio on Metsät ja ilmastonmuutos -tarinaesitys. Powerpointin tueksi on tarina. 2) Hieman laajempi versio aiheeseen on Metsät ja ilmastonmuutos - metsäpainotteinen esitys. 3) Kaikista laajin ja eniten taustatietoa sisältävä on Metsät ja ilmastonmuutos - laaja esitys. Materiaali on myös hyvä taustatietopaketti muiden suppeampien esitysten tueksi. Esityksiä voi ja saa tiivistää, muokata ja yhdistellä vapaasti, esittäjän ja kohderyhmän mukaan.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku