MATERIAALIPANKKI

Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen Metsäyhdistys ry
Opetushallitus
Tekijä / tekijät:
Arjanne Satu, Huldén Pekka, Leinonen Matti, Liimola Anne, Lähdesmäki Seija O., Pirttilä Ilari
Sijainti (URL-osoite)
http://www.smy.fi/materiaali/metsan-oppimispolku/
Siirry materiaaliin   5
Liitemateriaalit

På upptäcksfärd i skogen

Julkaisuvuosi
2007
Kuvaus
Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät. Niihin pyritään koulun, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyönä. Kirjassa on valmiita harjoituksia eri-ikäisille oppijoille.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku