MATERIAALIPANKKI

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Helsingin kaupunki / Harakan luontokeskus
Espoon ympäristönsuojelu / Villa Elfvikin luontotalo
Hyria koulutus Oy
Tekijä / tekijät:
Soulanto Marjo, von Boehm Mari, ovaska Matti, Sunikka Johanna, Rintala Elsa, Luukkonen Katri
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kierratyskeskus.fi/files/5226/Samaan_aikaan_toisaalla-kirjanen_72dpi.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Englanninkielinen julkaisu

Samaan aikaan toisaalla - näyttely

Samaan aikaan toisaalla - videot

Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus
Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan
teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku